Werkgroepen - Task Forces

Het belangrijkste werk van de federatie gebeurt via Werkgroepen. Alle leden die hier hun naam voor opgeven, kunnen hierop aanwezig zijn en krijgen de relevante informatie en de verslagen van de vergaderingen via e-mail. Alle verslagen staan ook op ons extranet. Deze werkgroepen vergaderen 4 à 5 keer per jaar. Zij bespreken problemen, bereiden standpunten voor, volgen externe vergaderingen op (OVAM, OWD, …). Regelmatig worden externen uitgenodigd voor het bespreken van dossiers.

 De lijst met deelnemers aan deze werkgroepen, verslagen en documenten kan u vinden op ons Extranet (enkel toegankelijk voor de leden).

Voor meer actuele dossiers zoals de bespreking van een nieuwe milieubeleidsovereenkomst richt GO4CIRCLE Task Forces op, die rapporteren aan een van de werkgroepen.

 De lijst met deelnemers aan deze Task Forces en documenten kan u vinden op ons Extranet (enkel toegankelijk voor de leden).