Welke impact heeft de Brexit op grensoverschrijdende afvaltransporten?

De Brexit duikt al zo lang op in het nieuws, maar welke  gevolgen heeft dit nu voor de Belgische afval- en recyclagesector? OVAM zette enkele implicaties voor het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen op een rijtje. Hieronder een kort overzicht.

Door de overgangsmaatregelen in het uittredingsakkoord en de goedkeuring ervan in het Britse parlement gelden vanaf 1 januari 2021 volgende afspraken voor grensoverschrijdend transport van afval.

  1. Een vervoerder kan niet langer de registratie gebruiken die geldig is in het Verenigd Koninkrijk voor afvaltransport in Vlaanderen. Meer informatie via de website van het Environmental Agency.
  2. Een EU-lidstaat kan niet langer afval uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk om het daar te laten verwijderen.  Hetzelfde geldt voor de uitvoer van gemengd stedelijk afval voor nuttige toepassing.
  3. Goedgekeurde kennisgevingsdossiers voor transporten van, naar en door het Verenigd Koninkrijk blijven gelden. Ook voor dossiers die nog na 31 december 2020 geldig zijn. Dit principe geldt voor België (en ook Nederland), maar niet noodzakelijk voor alle landen. Check dus op voorhand de regels die de autoriteiten van de invoer-, uitvoer- en doorvoerlanden hanteren.
  4. Na 31 december 2020 zijn er douaneformaliteiten te vervullen voor alle transporten van, naar en door het Verenigd Koninkrijk, ook voor het grensoverschrijdend transport van afval. Voeg dus voor het einde van het jaar de gegevens van het douanekantoor toe aan kennisgevingsdossiers met een einddatum na 31 december 2020.
  5. Het document 'Bijlage VII' blijft van toepassing voor afval zonder kennisgeving. Vervoerders moeten dit document en de transportdocumenten van een kennisgevingsdossier overhandigen aan de douane. De Europese Commissie heeft een document met info over het effect van de Brexit op afvalstoffenwetgeving.

Meer details op de website van OVAM.

FacebookTwitterLinkedin