Waar staan we voor?

Go4circle is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een wereld waar grondstoffen schaarser worden en bedrijven duurzaam willen produceren, zijn onze 220 leden de essentiële schakel tussen gebruikte materialen en hergebruik, recyclage en eindverwerking.

Visie

Door een actieve dialoog met andere maatschappelijke actoren te voeden met expertise over herbruikbaarheid, recyclage en milieubewuste eindverwerking, zal go4circle een toonaangevende stem zijn op het vlak van intelligente materiaalstromen in een toekomstgerichte en circulaire economie. 

Missie

Met de uitbouw van een uitwisselingsplatform voor materiaalbewuste ondernemingen, de verspreiding van betrouwbare informatie en het aanreiken van oplossingsgerichte inzichten, bevordert go4circle de optimale transformatie van gebruikte materialen en worden zijn leden de onmisbare schakel in het Belgische materialenbeleid.

Baseline

"Shaping the future of used materials"

  • Shaping, omdat we samen met en voor onze leden policies, markten… voor gebruikte materialen vormgeven.
  • Future, omdat we er samen met onze leden voor ijveren om gebruikte materialen een toekomst te bieden (via hergebruik, valorisatie, recyclage, recuperatie…). En omdat we bouwen aan een toekomst waarin we als land niet langer afhankelijk hoeven te zijn van de import van materialen maar dat we in de behoefte aan materialen zelf kunnen voorzien.
  • Used materials, omdat gebruikte materialen de basis vormen van de activiteiten van onze leden.