Waalse overheid raadpleegt go4circle voor Waals Plan Circulaire Economie

De Directie duurzame ontwikkeling heeft de touwtjes in handen

Minister Willy Borsus heeft op 16/01/2020 groen licht gekregen van de Waalse regering (nota beschikbaar in de documenten van de werkgroep Wallonië) om een Waals Plan Circulaire Economie voor 2020 op te stellen.

Dit werk is toevertrouwd aan de Cel Duurzame Ontwikkeling (een transversale cel van de SPW) en aan de Directie Generaal Economie.

In het kader van dit plan werd go4circle op 26/02/2020 ontvangen door de Cel Duurzame Ontwikkeling. We hebben verschillende verzoeken kunnen formuleren:

  1. Een ambitieus beleid, gebaseerd op een sterke wetgeving, dat een meerwaarde creëert in Wallonië. Er moet een einde komen aan de verstrooiing zoals nu het geval is in de andere Gewesten, en er moet verder ingezet worden op het lanceren van projecten/hervormingen met een aanzienlijke impact (zoals de oproep voor kunststofprojecten van de SRIW).
  2. Laten we ons geen illusies maken: het ontwikkelen van de recyclage bij ons zal op korte termijn leiden tot hogere kosten. Het is een illusie om ons voor te stellen dat we in ons land meer kunnen doen zonder financiële gevolgen.  
  3. Een gecoördineerd beleid zodat elke Waalse organisatie zich kan specialiseren en ze niet elkaar hoeven te beconcurreren. Wij hebben erop aangedrongen dat de ministers Tellier en Borsus zoveel mogelijk blijven coördineren. We gaan de goede kant op, dus laten we dit ook volhouden.
  4. Wallonië moet niet bang zijn om het voortouw te nemen op het gebied van ecodesign. Wij zijn er niet van overtuigd dat de circulaire economie nieuwe beroepen zal creëren, maar wel van de integratie van opleidingen in bestaande cursussen.
  5. Wallonië moet een voorbeeld stellen in zijn overheidsopdrachten en blijven aandringen op de verplichte aanwezigheid van gerecycleerde materialen. We mogen niet altijd wachten op België of Europa... of de rest van de wereld. Het Vlaamse initiatief van de VLAREMA-afvalzakken is een goed voorbeeld.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden

Go4circle verenigt

Go4circle brengt bedrijven samen die actief zijn in de waste management sector. Ook productiebedrijven die aan de slag gaan met het product dat waste management bedrijven afleveren, kunnen aansluiten. We geven hen allemaal een zitje rond de tafel in 16 verschillende werkgroepen en organiseren meerdere netwerkevents per jaar. Op die manier verenigt go4circle de volledige materialenketen en diens actoren. Onze slogan luidt dan ook: "Shaping the future of used materials."

Go4circle vertegenwoordigt

De kracht van go4circle zit in zijn achterban. Wel 220 bedrijven zijn lid. Samen stellen zijn 10.000 personeelsleden te werk, goed voor een totaalomzet van ongeveer 3,5 miljard euro. Go4circle lobbyt bij binnen- en buitenlandse overheden om de omstandigheden waarin deze bedrijven moeten werken zo optimaal mogelijk te maken, en te houden. We vertegenwoordigen als sectorfederatie een grote en belangrijke beroepsactiviteit en waken erover dat die in alle eerlijkheid kan worden uitgevoerd. We zorgen ervoor dat al onze leden een eerlijke handelskans krijgen, met gelijke marktvoorwaarden, en weren degenen die het niet zo nauw nemen met de regels uit de markt.

Go4circle versterkt

Onze werking reikt echter verder dan enkel en alleen lobbyen en onderhandelen. De belangrijkste taak die we hebben is om onze leden te informeren over alle relevante sectoraangelegenheden. Een rechtlijnige en regelmatige communicatie is daarbij cruciaal. We sturen wekelijks een nieuwsbrief uit, communiceren dagelijks via onze website en sociale media en creëren interactie tussen onze leden dankzij ons forum. De informatie die we delen is erg waardevol. Ze versterkt de positie van onze leden op de markt.

Interesse in een lidmaatschap? Neem contact op met ons.

FacebookTwitterLinkedin