Sectorinformatie

UMiO milieucongres: Burgerparticipatie: zegen of vloek? (VBO Brussel)
21-11-2012

Vlaamse bedrijven die willen investeren willen snel tot een realisatie komen. Dat was 1 van de conclusies van de commissies Berx en Sauwens. Sneller realiseren wil vooral zeggen sneller vergunnen.

De presentaties van het UMIO-congres zijn te vinden via de link http://www.umio.be/events.html

 
 

FEBEM Focus 23
20-10-2012

Sorteren aan de bron Analyse van de sector Zonnepanelen Imagostudie
 

Tags

 
 

FEBEM, Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer verdient AnySurferlabel
10-09-2012

FEBEM, de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer, is de eerste federatie in België die met haar website het AnySurferlabel behaalt. Het kwaliteitslabel toont dat de site toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een functiebeperking.

 

Tags

 
 

FEBEM focus 22
17-04-2012

Daar is ... het materialenbeleid! Afgedankte zonnepanelen: recycling op komst Grindsubstitutie: kans voor granulaten Recycling zeldzame aarden: geen fictie Bio-energie: een stand van zaken Milieubedrijven...

 
 

Memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012
29-03-2012

 
 

Hoe de Vlaamse milieusector in kaart brengen
21-03-2012

Een verkennende analyse van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

 
 

Onzekerheid over ondersteuning ondermijnt toekomst biogassector
21-03-2012

Met een productie van meer dan 400 GWh groene stroom staat biogas vandaag in voor een aanzienlijk aandeel (ca.13 %) van de hernieuwbare energieproductie in Vlaanderen. De sector betekent een belangrijke toegevoegde waarde voor de Vlaamse economie.

 
 

Gemeenschappelijke nota biogassector in Vlaanderen: ondersteuning groene stroom
20-03-2012