Sectorinformatie

Persbericht: Biomassa-installaties op basis van lokaal afvalhout wel degelijk essentieel voor duurzaam energiebeleid
21-12-2015

Afgelopen weekend maakte o.a. BBL bekend dat "biomassa-installaties" volgens hen geen plaats hebben in een duurzaam energiebeleid omdat er vers hout wordt verwerkt, afkomstig van verre plaatsen. Het is jammer dat zij niet melden dat er ook biomassa-installaties zijn die geen vers hout, maar wel afvalhout verbranden, afkomstig van lokale sorteerbedrijven. Ondertussen ligt er in dit land 300.000 ton afvalhout te wachten op een goede bestemming.

 

Tags

 
 

Persbericht: Grondreiniging in dalende lijn in Vlaanderen door gewijzigd bodemsaneringsbeleid
22-08-2014

In 2013 reinigden grondreinigingscentra in Vlaanderen aanzienlijk minder uitgegraven bodem dan een jaar eerder. Investeringen vanuit de overheid en de private markt zijn nodig om zuurstof te geven aan deze speerpuntsector voor de duurzame economie van de toekomst.

 

Tags

 
 

Laatste jaar 25.000 extra selectieve inzamelingen van bedrijfsafval
23-08-2013

Private ophalers zorgen voor extra selectieve inzameling bij bedrijven

Midden 2012 stuurde de Vlaamse overheid berichten de wereld in dat ze het bedrijfsafval meer aan de bron wou zien sorteren. Een jaar later zien we dat de bedrijven al heel wat stappen hebben gezet naar een verder doorgedreven selectieve inzameling van bedrijfsafval.

 

Tags

 
 

Hoeveelheden gereinigde grond blijven dalen in Vlaanderen
08-07-2013

Ook in 2012 heeft Vlaanderen de negatieve trend niet kunnen keren en hebben de grondreinigingsbedrijven minder gronden kunnen reinigen.

 

Tags

 
 

Persbericht - Touring slaat de bal mis inzake afvalophaling
18-06-2013

In een persbericht pleit Touring er voor om vuilniswagens weg te houden uit de spits omdat ze dan al te vaak het verkeer zouden blokkeren. Daarmee geeft Touring overdreven gas. In de praktijk houden gemeenten, intercommunales en private afvalbedrijven immers al lang rekening met spitsverkeer en andere mobiliteitsaspecten voor de organisatie van de afvalinzameling.

 
 

Persbericht - Milieubedrijven lossen gevolgen ramp Wetteren op
18-06-2013

Bij ongevallen ontstaan er veelal grote hoeveelheden afvalstoffen. Ook tijdens de ramp met het treintransport in Wetteren was dit het geval. Zo werden gronden verontreinigd, ontstond er afvalwater en een hele hoop schroot.

De milieubedrijven in dit land bewezen weer klaar te staan om de ecologische gevolgen van deze ramp aan te pakken.

 
 

Persbericht - Afzet kunststofrecyclaten problematisch
16-05-2013

De Belgische recuperanten van kunststofafval krijgen meer en meer problemen om hun ingezamelde kunststofstromen en opgeschoonde kunststofgranulaten af te zetten, dat stelt FEBEM, de federatie van de Belgische milieubedrijven.

 

Tags

 
 

FEBEM, Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer verdient AnySurferlabel
10-09-2012

FEBEM, de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer, is de eerste federatie in België die met haar website het AnySurferlabel behaalt. Het kwaliteitslabel toont dat de site toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een functiebeperking.

 

Tags

 
 

Onzekerheid over ondersteuning ondermijnt toekomst biogassector
21-03-2012

Met een productie van meer dan 400 GWh groene stroom staat biogas vandaag in voor een aanzienlijk aandeel (ca.13 %) van de hernieuwbare energieproductie in Vlaanderen. De sector betekent een belangrijke toegevoegde waarde voor de Vlaamse economie.

 
 

Steeds meer CO2-besparing, maar sector onder druk
15-12-2011

  Afvalsector: recyclage wint terreinDe omzet van de Belgische afvalsector stijgt en het aandeel recyclage wint terrein op andere activiteiten zoals storten en verbranden. Mede daardoor draagt...