Sectorinformatie

Tweede Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan
05-01-2015

 

Tags

 
 

Omzetting richtlijn industriële emissies voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië
09-12-2014

 

Tags

 
 

OVAM-brief tot aansporing ondertekening contract voor engagement selectieve inzameling
19-11-2014

 

Tags

 
 

Vlaanderen publiceert beleidsnota Ruimte 2014-2019
29-10-2014

 

Tags

 
 

Vlakglas en raamkaders: projectoproep in Brussel
14-10-2014

In samenwerking met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBBH) lanceert FEBEM een projectoproep om initiatieven op vlak van selectieve sloop, inzameling, sortering of verwerking van vlakglas en raamkaders financieel te ondersteunen. FEBEM wenst vier proefprojecten te selecteren en financieel te ondersteunen. Er is een budget van € 40.000 voorzien voor de financiering van alle projecten.

 

Tags

 
 

Overzicht juridische stand van zaken dossiers regeringen
10-10-2014

 

Tags

 
 

FEBEM verwelkomt vijf nieuwe leden
03-10-2014

Maar liefst vijf bedrijven hadden de vraag gesteld om aan te sluiten bij FEBEM. Na bespreking op de Raad van Bestuur werden ze allen toegelaten.

 

Tags

 
 

De brochure 'Belgian waste and recycling solutions' is er
19-09-2014

Het federaal agentschap voor buitenlandse handel wil de Belgische afval- en recyclagesector in de verf zetten tijdens buitenlandse handelsmissies. Daarvoor heeft ze samen met de betrokken sectoren een brochure uitgewerkt.

 

Tags

 
 

Persbericht: Grondreiniging in dalende lijn in Vlaanderen door gewijzigd bodemsaneringsbeleid
22-08-2014

In 2013 reinigden grondreinigingscentra in Vlaanderen aanzienlijk minder uitgegraven bodem dan een jaar eerder. Investeringen vanuit de overheid en de private markt zijn nodig om zuurstof te geven aan deze speerpuntsector voor de duurzame economie van de toekomst.

 

Tags

 
 

Actie Sorteer Meer
28-05-2014

SORTEREN AAN DE BRON VAN BEDRIJFSAFVAL: NIET ALLEEN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING MAAR OOK EEN MOOIE UITDAGING?
Deze twee documenten geven u wat meer uitleg.  Het eerste document is een folder van OVAM en FEBEM die uitlegt wat de wettelijke plichten zijn.
Het tweede document is een FEBEM-presentatie die ook toelicht hoe u best de selectieve inzameling aanpakt.

 

 

Tags