Sectorinformatie

Interesse in REACH-informatiesessie? Laat het ons weten!
03-10-2017

Go4Circle merkt dat er nog veel onduidelijkheid bestaat bij de leden omtrent de correcte toepassing van REACH. Daarom denken we eraan een informatiemoment te organiseren. Om dit zo concreet en praktisch mogelijk in te vullen, roepen we onze leden op om ons voor 6 oktober te laten weten waarover ze vragen hebben en of ze interesse hebben in zo'n infosessie.

 
 

Ook Wallonië aanvaardt verzekeringsvoorstel grensoverschrijdend afvaltransport
25-09-2017

Dankzij Go4Circle en partner Group Casier bestaat er nu een verzekering als alternatief voor de bankwaarborg bij afvalexport. Een exclusiviteit voor leden van Go4Circle en COBEREC! Na Vlaanderen heeft nu ook Wallonië (DSD) dit systeem aanvaard. Infosessies worden voorzien.

 
 

Go4Circle doet voorstellen inzake handhaving sloopbeheer
25-09-2017

Go4Circle dringt al lang aan op meer handhaving voor bouw- en sloopafval, en vindt nu eindelijk gehoor bij de Milieu-inspectie. De federatie mag suggesties doen voor een flankerend handhavingsplan bij het beheer van bouw-, renovatie- en sloopafval. Dat zal nodig zijn om de pakkans te vergroten, en om om het juiste beheer van onder meer asbestafval te garanderen. 

 
 

Het 6e Vlaamse Bodemcongres: Voor complexe bodemproblemen bestaan haalbare oplossingen
18-10-2017

Tijdens het Bodemcongres 2017 op 18 oktober in De Krook in Gent toont de sector hoe ze ook nu en in de toekomst complexe bodemsaneringsprojecten blijven aanpakken.

 
 

Go4Circle vraagt begrotingsminister lagere afvalinkomsten te aanvaarden
06-09-2017

Naar aanleidng van discussies waarbij nieuwe initiatieven zouden zorgen voor lagere inkomsten voor de afvalheffingen, heeft de federatie de Vlaamse minister van begroting gevraagd een overleg te hebben. Het is te betreuren dat door een dogmatische houding tegenover heffingen initiateven stoppen.

 
 

Afval moet uitgesloten blijven van extra duurzaamheidscriteria biomassa
06-09-2017

De Vlaamse energie-administratie heeft in een ontwerp van ministerieel besluit voorgesteld om ook voor afval dat als biomassa verwerkt wordt duurzaamheidscriteria op te leggen. Dat is al te gek, want het afvalbeleid bevat al vele instrumenten om voorrang te geven aan recyclage.

 
 

Dienst MER verduidelijkt handleiding voor afvalsector
06-09-2017

Dankzij enkele vragen vanuit Go4Circle heeft de dienst Milieueffectrapportagebeheer van het departement Omgeving de handleiding inzake de MER-plicht voor onze sector bijgestuurd.

 
 

Asbestcontroles: pakkans op de werf erg klein
06-09-2017

Go4Circle analyseerde het antwoord op de parlementaire vraag inzake de asbestcontroles van de voorbije 5 jaar: slechts 1/3 van de asbestinspecties bij vergunde activiteiten vindt plaats op de werf zelf. Er zijn ook grote provinciale verschillen.

 
 

Nieuwe Code van Goede Praktijk voor inzameling afvalolie: laatste PCB-contaminaties moeten eruit!
25-08-2017

De sectorfederatie van de circulaire economie Go4Circle schreef een Code van Goede Praktijk voor de inzameling van afvalolie bij bedrijven. De code is een extra hulpmiddel om PCB-contaminatie te vermijden door vervuilers te wijzen op hun verantwoordelijkheden.