Sectorinformatie

Go4Circle en COBEREC sporen producten op die recyclageproblemen veroorzaken
13-11-2017

Er blijven maar producten op de markt komen die niet recycleerbaar zijn en/of de recyclage van andere producten verstoren. De federale overheid heeft nu aan Go4Circle en COBEREC gevraagd om die problematische producten in kaart te brengen. 

 
 

Sector onder de loep: omzet en personeel licht gedaald, forse investering in opleidingen
06-11-2017

Elk jaar laat Go4Circle de socio-economische gegevens van de sector analyseren. In oktober werd deze oefening voor 2016 afgerond. Eerste conclusies: er zijn weinig grote verschuivingen in de sector die duidelijk heel wat investeert in de opleiding van haar werknemers.

 
 

Go4Circle bespreekt lager BTW-tarief circulaire producten met federale overheid
02-11-2017

Als mogelijke extra stimulans voor de markt van circulaire producten bekijken we momenteel ook het instrument van de BTW. Een lager BTW-tarief voor producten uit gerecycleerde materialen die ook weer recycleerbaar zijn? We bespraken het met de FOD Leefmilieu en de OVAM.

 
 

Go4Circle wil meer dynamiek in erkenning Fost Plus 2019-2024
30-10-2017

De Raad van Bestuur van Go4Circle heeft een memorandum goedgekeurd met daarin 30 voorstellen voor de volgende erkenning van Fost Plus. Het was de gelegenheid om de balans op te maken van 20 jaar werken met Fost Plus en om belangrijke wijzigingen te vragen in de aanpak van dit erkend organisme.

 
 

Waalse Cel grensoverschrijdende afvaltransporten: 8 federaties eisen verandering
23-10-2017

Met de steun van de Waalse koepelorganisatie "Union Wallonne des Entreprises" hebben 8 bedrijfsfederaties een document opgesteld met daarin de vraag naar een aangepast beheer van de dossiers voor grensoverschrijdende afvaloverbrengingen binnen de Waalse DSD. De huidige werkwijze is onhoudbaar.

 
 

Interesse in informatiesessie Inningsprocedures TCM? Laat je horen!
17-10-2017

Sinds 1 september 2017 heeft Go4Circle een partnerschap lopen met TCM Belgium, een incassobureau dat u als lid van de federatie aan een voordelig tarief kan helpen bij het innen van binnen- en buitenlandse facturen. Meer dan alleen zijn diensten wil TCM Belgium ook zijn expertise ter beschikking van de Go4Circle-leden stellen. Onze partner is bereid om een infosessie op maat van jullie aan te bieden.

 
 

Interesse in opleiding overheidsopdrachten? Laat het ons weten!
16-10-2017

De wetgeving inzake overheidsopdrachten is opnieuw gewijzigd. Als er leden zijn die graag weten wat er juist veranderd is en wat dit voor hun bedrijf betekent, laat het ons weten en dan organiseren we nog dit jaar een INFO-café hierover.

 
 

Go4Circle vraagt input leden voor lager btw-tarief gerecycleerde producten
09-10-2017

Go4Circle en Ovam willen een gunstiger BTW-tarief voor gerecycleerde producten en maken een dossier klaar voor de overheid. Go4Circle vraagt hiervoor de input van zijn leden. Immers, enkel met financiële stimulansen zal er echt een gedragswijziging komen.

 
 

Symbiose & i-Cleantech Vlaanderen organiseren samen workshop valoriseren van afval- en nevenstromen
04-10-2017

Symbiose en i-Cleantech Vlaanderen organiseren samen met de cleantechcluster regio Gent een workshop over het valoriseren van afval- en nevenstromen. Deze gaat door op 26 oktober in de Sint-Pietersabdij in Gent. Go4Circle is partner binnen Symbiose.