Sectorinformatie

Go4Circle en Coberec gaan na wat Brusselse KMO's doen met afgedankt elekro
22-03-2018

Als onderdeel van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (PREC) heeft Leefmilieu Brussel aan Go4Circle en COBEREC de opdracht gegeven om Brusselse KMO's/ZKO's te bevragen over hun AEEA-praktijken. Bedoeling is de recyclage en het hergebruik van deze afgedankte elektrische en elektronische apparaten te verbeteren in Brussel.

 
 

Studiedag Afvallogistiek: op de rand van grote wijzigingen?
27-04-2018

Afvallogistiek wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Congestieproblemen en een toenemende vraag naar duurzame oplossingen zetten aan tot nadenken over de huidige aanpak. De afvallogistiek van de toekomst: hoe ziet die eruit? Go4Circle en het VIL doen dit op vrijdag 27 april uit de doeken!

 
 

Vlaanderen verplicht bedrijven om meer te sorteren
20-03-2018

De Vlaamse overheid voert de strijd tegen afval op. Vanaf 1 juni 2018 moeten bedrijven die actief zijn in Vlaanderen 21 afvalstoffen apart houden van het restafval, in plaats van 18. De inspectiediensten zullen er nauw op toezien dat die nieuwe verplichting correct wordt toegepast, zowel door de bedrijven waar het afval ontstaat, als door de bedrijven die het afval inzamelen.

 
 

Neem deel aan de Go4Circle Awards 2018
19-03-2018

In 2018 reikt Go4Circle de Go4Circle Awards uit. Met dit initiatief willen we leden van onze federatie belonen voor hun inzet voor een circulaire economie in België en hun positieve impact op tewerkstelling en veiligheid.

 
 

Go4Circle promoot tewerkstelling (laaggeschoolde) arbeiders in onze sector via brochure
06-03-2018

Wist u dat maar liefst 80% van de werknemers bij leden van Go4Circle en COBEREC arbeiders zijn, veelal zonder (hoger) diploma? En dat die arbeiders binnen onze sector een werkzekere toekomst en ontwikkelingskansen vinden? Dat willen we de buitenwereld duidelijk maken in onze tewerkstellingsbrochure...

 
 

Investeringsplan in Wallonië : 75 miljoen euro voor kunststofrecyclage
01-03-2018

Op donderdag 17 januari heeft de Waalse regering haar investeringsplan voor Wallonië bekendgemaakt. Het gaat om 31 geselecteerde projecten,  We merken ook dat er een specifiek project inzake kunstsstofrecyclage is geselecteerd. Een kans voor onze sector om de recyclage van plastics te ontwikkelen.

 
 

Opstart project clean site plus
27-02-2018

Met steun van Vlaanderen Circulair werken VAL-I-PAC, Go4Circle, FEMA, Wienerberger en Total aan het optimaliseren van het clean site project.  We willen meer afzetmogelijkheden scheppen voor de ingezamelde folie én de kwaliteit van het ingezamelde materiaal verbeteren.

 
 

Toolboxfiche: Hoe (dodehoek)ongevallen vermijden?
23-02-2018

Jaarlijks rijden enkele tientallen vrachtwagens fietsers of voetgangers aan bij een dodehoekongeval. Bijna de helft van de dodelijke arbeidsongevallen gebeurt in het verkeer. Uit onderzoek is gebleken dat we zo’n (dodehoek)ongevallen kunnen vermijden. Deze toolboxfiche kan daartoe bijdragen.

 
 

Toolboxfiche: risico stoorstof gasflessen
22-02-2018

Gasflessen komen soms in het schroot terecht. Dit houdt risico's in op ontploffingen, bijvoorbeeld als deze gasflessen in een verbrijzelaar terecht komen. Hoe je correct moet omgaan met gasflessen leer je in deze toolboxfiche.

 
 

Toolboxfiche: Stofexplosies vermijden (ATEX richtlijnen)
21-02-2018

Hoe fijner een materiaal (in poedervorm), des te makkelijker het brandt. Samen met voldoende zuurstof en een ontstekingsbron vormt dat hét recept voor een stofexplosie. Hoe je de explosierisico's kan herkennen en inperken leer je in deze toolboxfiche. Spreek erover met je medewerkers!