Sectorinformatie

Voor uw veiligheid en die van onze afvalophalers: Videocampagne sensibiliseert Wallonië
18-04-2018

Op woensdag 18 april lanceerden Go4Circle en COPIDEC met steun van de Waalse overheid een campagne om het grote publiek te sensibiliseren voor de gevaren van afvalinzameling. In enkele korte filmpjes, die in april en mei in de Waalse bioscopen en op de sociale media te zien waren, vertellen enkele afvalophalers over de moeilijke situaties die ze zelf hebben meegemaakt.

 
 

Go4Circle analyseert recyclageproblemen huishoudelijke verpakkingen
17-04-2018

In opdracht van de federale overheid, FOD Milieu en minister Marghem analyseert Go4Circle-Coberec 13 afvalstromen op hun recycleerbaarheid. De eerste stroom die werd geanalyseerd is het huishoudelijk verpakkingsafval. We ontdekten een hele reeks verpakkingen die recyclageproblemen geven.

 
 

Asbestinventaris noodzakelijk op school… en ook thuis!
06-04-2018

Enkele weken geleden kwam aan het licht dat niet alle scholen over een asbestinventaris beschikken. We weten dus niet in welke mate onze kinderen op de schoolbanken aan asbest worden blootgesteld. Maar hoe is de situatie thuis? Weten we wel hoe groot het asbestrisico in onze huizen is?

 
 

Go4Circle op zoek naar nieuwe Algemeen Directeur
03-04-2018

Na meer dan 14 jaar trouwe dienst voor de federatie, heeft Werner Annaert beslist om nieuwe wegen te bewandelen. Midden dit jaar wordt hij Material Resources Management director bij Suez Recycling & Recovery Belgium. Samen met Werner wordt gezocht naar een waardige opvolger.

 
 

Recyclage grofvuil: Urbanrec!
23-03-2018

Het Urbanrec-project zoekt een oplossing voor de inzameling en verwerking van grofvuil. Verschillende Belgische bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen nemen deel.

 
 

Go4Circle en Coberec gaan na wat Brusselse KMO's doen met afgedankt elekro
22-03-2018

Als onderdeel van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (PREC) heeft Leefmilieu Brussel aan Go4Circle en COBEREC de opdracht gegeven om Brusselse KMO's/ZKO's te bevragen over hun AEEA-praktijken. Bedoeling is de recyclage en het hergebruik van deze afgedankte elektrische en elektronische apparaten te verbeteren in Brussel.

 
 

Studiedag Afvallogistiek: op de rand van grote wijzigingen?
27-04-2018

Afvallogistiek wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Congestieproblemen en een toenemende vraag naar duurzame oplossingen zetten aan tot nadenken over de huidige aanpak. De afvallogistiek van de toekomst: hoe ziet die eruit? Go4Circle en het VIL doen dit op vrijdag 27 april uit de doeken!

 
 

Vlaanderen verplicht bedrijven om meer te sorteren
20-03-2018

De Vlaamse overheid voert de strijd tegen afval op. Vanaf 1 juni 2018 moeten bedrijven die actief zijn in Vlaanderen 21 afvalstoffen apart houden van het restafval, in plaats van 18. De inspectiediensten zullen er nauw op toezien dat die nieuwe verplichting correct wordt toegepast, zowel door de bedrijven waar het afval ontstaat, als door de bedrijven die het afval inzamelen.

 
 

Neem deel aan de Go4Circle Awards 2018
19-03-2018

In 2018 reikt Go4Circle de Go4Circle Awards uit. Met dit initiatief willen we leden van onze federatie belonen voor hun inzet voor een circulaire economie in België en hun positieve impact op tewerkstelling en veiligheid.

 
 

Go4Circle promoot tewerkstelling (laaggeschoolde) arbeiders in onze sector via brochure
06-03-2018

Wist u dat maar liefst 80% van de werknemers bij leden van Go4Circle en COBEREC arbeiders zijn, veelal zonder (hoger) diploma? En dat die arbeiders binnen onze sector een werkzekere toekomst en ontwikkelingskansen vinden? Dat willen we de buitenwereld duidelijk maken in onze tewerkstellingsbrochure...