Sectorinformatie

Group Op de Beeck zoekt Outletmanager (m/v)
09-02-2017

Om verder te kunnen blijven innoveren en groeien is Group Op de Beeck momenteel op zoek naar een Outletmanager (m/v).

 
 

Meer verbrandingscapaciteit en meer grensoverschrijdende afvaloverbrenging in Europa
22-02-2017

Uit een Europese studie blijkt dat er een algemene verhoging is van de verbrandingscapaciteit voor gemengd stedelijk afval, evenals een verhoging van de grensoverschrijdende overbrengingen daarvan.

 
 

Infocafé Brudalex: een nieuw kader voor het afval- en materialenbeheer in Brussel - Presentatie gepubliceerd
22-02-2017

De Brudalex, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het afval- en materialenbeheer, is in voege getreden op 23 januari 2017. Coberec en Go4Circle organiseerden op dinsdag 21 februari 2017 een infoavond om de nieuwe tekst van 174 pagina's te "ontleden". De presentatie vindt u in dit artikel.

 
 

Save the date: Vlaams Afval- en Materialencongres - 16/11/2017 - Leuven
16-11-2017

Go4Circle organiseert samen met Interafval (VVSG) haar tweejaarlijkse Afval- en Materialencongres op 16 november 2017 in Sportoase te Leuven. Noteer de datum alvast in uw agenda!

 
 

Federatie en Provincie Antwerpen starten project biodiversiteit
15-02-2017

In samenwerking met de provincie Antwerpen starten Go4Circle en Coberec een project om de biodiversiteit op de sites van de leden te vergroten. Enkele bedrijven worden gezocht om in het project te stappen. Tijdens een infosessie bleek dat er tal van voordelen zijn, ook financiële.

 
 

Een confedentialiteitscharter voor onze vertaaldienst
15-02-2017

Hoewel onze leden goede contacten met elkaar onderhouden, blijven ze gewoon concurrenten. U dient er dan ook zeker van te zijn dat uw documenten vertrouwelijk behandeld worden, zeker in het kader van de vertaaldienst. Daarom heeft uw federatie nu een confidentialiteitscharter opgesteld.

 
 

Frankrijk maakt balans op van uitgebreide sorteerinstructies voor verpakkingen
08-02-2017

De Franse "Cercle national du recyclage" (waarin overheid, industrie en milieubeweging zitten) maakt de balans op van de uitgebreide sorteerinstructies voor kunststoffen. In delen van Frankrijk kan men al enige tijd meer kunststoffen aan de bron inzamelen. De balans oogt positief.

 
 

Taxshift van arbeid naar milieubelastende consumptiegoederen goed voor economie en milieu
27-01-2017

Een taxshift van arbeid naar milieubelastende consumptiegoederen is goed voor de economie, de werkgelegenheid én het milieu. Dat staat in een nieuwe studie van de Nederlandse denktank Ex’tax die door de bedrijfsfederatie van de circulaire economie Go4Circle onder de aandacht wordt gebracht. Volgens de studie zorgt een dergelijke taxshift tegen 2020 in de EU voor een stijging van de werkgelegenheid met 2,9%, een groei van het BBP met 2% en een daling van de CO2-uitstoot met 8,2%.

 

Tags

 
 

Selectieve inzamelplichten in de 3 gewesten: een overzicht!
19-01-2017

Op vraag van enkele leden heeft het secretariaat van Go4Circle een overzichtstabel gemaakt met de gelijkenissen, verschillen en bijzonderheden van de selectieve inzamelplichten voor bedrijfsafvalstoffen in het Vlaams, Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest.

 
 

Kick-off van onderzoek op zeefzanden met 1-trapsschudtest en kolomtest
17-01-2017

De sector bestelde bij VITO een studie om de correlatie tussen de resultaten van de uitloging met de 1-trapsschudtest en kolomtest op zeefzanden na te gaan. In functie van de resultaten zal een bestaand normenkader of een nieuw toetsingskader overwogen worden. Ons doel: sneller uitkeuren!