Sectorinformatie

Voorzichtig met bioplastics!
28-02-2017

Milieuorganisaties Surfrider, Friends of the Earth Europe, Zero Waste Europe en het European Environmental Bureau hebben een Joint Paper gepubliceerd waarin ze stelling nemen ten opzichte van het toenemend gebruik van bio-plastics en de invloed daarvan op het milieu en de CE. Ze waarschuwen!

 
 

Neem deel aan Go4Circle-fotowedstrijd ‘Circulaire economie in beeld’!
28-02-2017

Wat betekent Circulaire Economie voor u? Voor velen is dit nog een abstract begrip waar ze zich weinig bij kunnen voorstellen. Wij willen daarin verandering brengen, en daarvoor hebben we sterke beelden nodig. Daarom organiseert Go4Circle onder haar leden een fotowedstrijd.

 
 

Go4Circle pleit niet voor verbod zakjes, wel verplicht gerecycleerd materiaal
16-03-2017

Go4Circle reageert formeel met een brief aan minister Schauvlieghe inzake haar voorstel plastiek zakjes in de distributie te verbieden. De federatie vindt het jammer dat het aspect recyclage helemaal niet aan bod komt. Opleggen dat al die zakjes moeten bestaan uit gerecycleerd materiaal is beter.

 
 

Inzamelaars en verwerkers van frituurvetten willen verpakkingen meer recycleren
15-03-2017

Frituurvetten en -oliën is een kleine stroom met positieve waarde, die een speciale kennis vereist voor een goede inzameling. De wetgeving terzake is verschillend van gewest tot gewest. Go4Circle wil samen met haar leden bekijken om de ingezamelde verpakkingen beter te recycleren.

 
 

De privaatrechtelijke afvalsector eist 1,5 miljard van het Brussels Gewest
09-03-2017

Voor de derde keer in minder dan een jaar voelt de privaatrechtelijke afvalsector zich genoodzaakt om naar de rechter te stappen om haar rechten in het Brusselse bedrijfsafvalbeheer te laten gelden. Na een positieve uitspraak van de handelsrechtbank in april 2016, gevolgd door een positieve uitspraak van het Grondwettelijk Hof in juni (opschorting) en september (nietigverklaring) 2016, dienen de privaatrechtelijke bedrijven nu een klacht in bij de rechtbank van eerste aanleg.

 
 

Leden gezocht voor Deense kunststofsorteeroplossing van morgen!
06-03-2017

De stad Kopenhagen en de Clean Cluster er omheen, nodigen bedrijven uit om deel te nemen aan de innovatieve aanbesteding  “Establishment of an innovative plastic sorting and reprocessing solution”. Een superinteressant project voor onze leden en partners die met kunststoffen werken!

 
 

De toekomst is aan de afvalintercommunale
28-02-2017

Er is de laatste tijd veel zin en onzin verteld over intercommunales. Ook al worden zij niet altijd apart vernoemd, de afvalintercommunales delen mee in de klappen. Onterecht, want deze entiteiten zijn vaak een voorbeeld van hoe intergemeentelijke samenwerking wel succesvol kan zijn. Maar ook zij moeten de huidige crisis aangrijpen om een nieuwe toekomst te maken.

 
 

Meer verbrandingscapaciteit en meer grensoverschrijdende afvaloverbrenging in Europa
22-02-2017

Uit een Europese studie blijkt dat er een algemene verhoging is van de verbrandingscapaciteit voor gemengd stedelijk afval, evenals een verhoging van de grensoverschrijdende overbrengingen daarvan.

 
 

Infocafé Brudalex: een nieuw kader voor het afval- en materialenbeheer in Brussel - Presentatie gepubliceerd
22-02-2017

De Brudalex, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het afval- en materialenbeheer, is in voege getreden op 23 januari 2017. Coberec en Go4Circle organiseerden op dinsdag 21 februari 2017 een infoavond om de nieuwe tekst van 174 pagina's te "ontleden". De presentatie vindt u in dit artikel.

 
 

Save the date: Vlaams Afval- en Materialencongres - 16/11/2017 - Leuven
16-11-2017

Go4Circle organiseert samen met Interafval (VVSG) haar tweejaarlijkse Afval- en Materialencongres op 16 november 2017 in Sportoase te Leuven. Noteer de datum alvast in uw agenda!