Overleg go4circle over het ontwerpcontract van de Waalse administratie

Go4circle moedigt de administratie aan om door te gaan met de hervormingen

De Waalse administratie zal binnenkort een nieuw ontwerpcontract aan de Waalse regering voorstellen. Dit document heeft betrekking op de zeven Algemene Directies en leidt de administratie in een nieuwe reeks projecten die tegen 2030 zullen worden uitgevoerd. In dit kader heeft de Algemene Directie ARNE (Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, landbouw, natuurlijke hulpbronnen en milieu) een tiental federaties/belanghebbenden, waaronder go4circle, geraadpleegd.  

Op 19 februari 2020 vond een vergadering plaats. In een brief hebben we onze gewenste visie duidelijk gemaakt in drie thema's:

  • Een sterke administratie
  • Een administratie die ten dienste staat van het publiek
  • Een op de toekomst gerichte administratie

Je vindt onze visie en de bijbehorende toelichting op het FORUM via deze link.

FacebookTwitterLinkedin