Vijf R&D-projecten voor het recycleren van banden

Op 28 november 2019 heeft go4circle deelgenomen aan de derde editie van Rubcycle, een evenement van Recytyre over de toekomst van de recyclage van banden. In dit artikel lees je meer over de verschillende kernpunten van dit evenement.

Tijdens een presentatie over de recyclagemarkt voor banden viel vooral de dominantie van de granulatiestroom op, goed voor 75%. De nuttige toepassing in cementfabrieken, staalgieterijen en civieltechnische werken blijft bescheiden. Om het recycleren van banden in Europa meer te ontwikkelen, zijn er nieuwe afzetmarkten voor granulaten nodig, meer bepaald het gebruik van rubber in asfalt.

Bron: ETRMA

Het fonds Green.er

Het evenement was de gelegenheid om het Green.er-fonds voor te stellen dat in 2017 was opgestart door Recytyre en de Koning Boudewijnstichting. Dit fonds is bedoeld ter ondersteuning van sociale, wetenschappelijke of culturele innovatieprojecten, gekoppeld aan de nuttige toepassing van afgedankte banden in België. Bestaande bedrijven, starters en instellingen voor hoger onderwijs: ze kunnen allemaal genieten van financiële steun van Green.er.

De geselecteerde projecten kregen de kans om de vooruitgang in hun onderzoek voor te stellen. De resultaten ogen volgens Recytyre veelbelovend en zouden kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden voor de valorisatie van rubber.

Vijf R&D-projecten ondersteund
  1. Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw en Rubber Recyling Overpelt zijn erin geslaagd financiering te krijgen voor twee projecten. Het eerste project RUBOST, een partnership met Colas Belgium, onderzoekt de haalbaarheid van bandensnippers als alternatief voor zand of steenslag in betonnen geleideconstructies.
  2. Het project RUBSONIK is gewijd aan de ontwikkeling van nieuwe geluidswerende wanden langs de wegen op basis van gebruikte banden. Bekaert en Wire Weaving Dinxperlo zijn partners voor dit tweede project
  3. Materianova en de universiteit van Bergen realiseren het project VALPREMA-3D voor de ontwikkeling van composietpolymeren op basis van gebruikte banden met goede eigenschappen inzake demping, geluidsisolatie en flexibiliteit. Voor dit project wordt gebruik gemaakt van 3D printing.
  4. Het project CRUMBit - Crumb Rubber Modified Bitumen is een samenwerking tussen de universiteit van Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Campus Groenenborger. Het doel is de barrières in kaart brengen die het gebruik van rubberpoeder van banden voor geasfalteerde wegen in België verhindert. Er wordt aan oplossingen gewerkt die aan de autoriteiten kunnen worden voorgelegd om ze vervolgens op de markt te brengen.
  5. Het project RUBBERGREENCYCLE (samenwerking tussen RubberGreen en de Universiteit van Twente) focust op de industrialisering van vulkanisatie en her-vulkanisatie van banden van vliegtuigen en zware vrachtwagens. Het doel is de ontwikkeling van technische stukken met sterke mechanische eigenschappen en sterke prestaties op vlak van trillingsdemping voor spoorwegtoepassingen.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden

Go4circle verenigt

Go4circle brengt bedrijven samen die actief zijn in de waste management sector. Ook productiebedrijven die aan de slag gaan met het product dat waste management bedrijven afleveren, kunnen aansluiten. We geven hen allemaal een zitje rond de tafel in 16 verschillende werkgroepen en organiseren meerdere netwerkevents per jaar. Op die manier verenigt go4circle de volledige materialenketen en diens actoren. Onze slogan luidt dan ook: "Shaping the future of used materials."

Go4circle vertegenwoordigt

De kracht van go4circle zit in zijn achterban. Wel 220 bedrijven zijn lid. Samen stellen zijn 10.000 personeelsleden te werk, goed voor een totaalomzet van ongeveer 3,5 miljard euro. Go4circle lobbyt bij binnen- en buitenlandse overheden om de omstandigheden waarin deze bedrijven moeten werken zo optimaal mogelijk te maken, en te houden. We vertegenwoordigen als sectorfederatie een grote en belangrijke beroepsactiviteit en waken erover dat die in alle eerlijkheid kan worden uitgevoerd. We zorgen ervoor dat al onze leden een eerlijke handelskans krijgen, met gelijke marktvoorwaarden, en weren degenen die het niet zo nauw nemen met de regels uit de markt.

Go4circle versterkt

Onze werking reikt echter verder dan enkel en alleen lobbyen en onderhandelen. De belangrijkste taak die we hebben is om onze leden te informeren over alle relevante sectoraangelegenheden. Een rechtlijnige en regelmatige communicatie is daarbij cruciaal. We sturen wekelijks een nieuwsbrief uit, communiceren dagelijks via onze website en sociale media en creëren interactie tussen onze leden dankzij ons forum. De informatie die we delen is erg waardevol. Ze versterkt de positie van onze leden op de markt.

Interesse in een lidmaatschap? Neem contact op met ons.

FacebookTwitterLinkedin