Scheepsafval: alarmbel bij de havenontvangstinstallaties

Onze havenontvangstinstallaties hebben de havens gealarmeerd over een uitzonderlijke combinatie van elementen die hen in een uiterst gevaarlijke situatie plaatst: zonder oplossing op korte termijn riskeert men een totale blokkade van de ontvangst van oliehoudende scheepsgebonden afvalstoffen.

Hierbij de betrokken elementen:

  1. Zeeschepen moeten sinds 1 januari (IMO 2020) varen met zwavelarme brandstoffen. Als gevolg hebben ze al hun overschot aan 'oude' brandstoffen uit hun tanks bij de havenontvangsinstallaties afgegeven, bovenop het normaal afgegeven oliehoudend afval dat dagelijks gegenereerd wordt bij het varen.
  2. Door de politieke strijd tussen Rusland en OPEC (organization of petroleum exporting countries) kelderen letterlijk de olieprijzen, waardoor de gerecycleerde producten, door hun vaste verwerkingskosten, niet meer competitief zijn t.o.v. van de ruwe producten.
  3. Door de COVID-19-pandemie valt de industrie in meer en meer landen stil. Grote verbruikers (cementindustrie, siderurgie, chemie,...) van brandstoffen, met inbegrip van gerecycleerde olieproducten, RDF (refused derived fuel), SRF (solid recovered fuel) sluiten de een na de ander.  Dus de vraag valt zo goed als stil voor dergelijk materiaal.

Kortom: de stocks liggen vol (en verliezen dagelijks aan waarde), met steeds minder afzetmogelijkheden.

Het is geen probleem van verwerkingscapaciteit, het is een afzetprobleem.

Go4circle heeft de havens, OVAM en Port State Control gealarmeerd om de situatie samen aan te pakken en, met de steun van de overheid, tijdelijke oplossingen uit te werken.

Onze leden hebben tevergeefs alternatieve opslagcapaciteiten gezocht. Het is bovendien een internationaal probleem en niemand weet hoe lang de situatie zo gaat blijven. Daarom willen leden niet zelf beginnen op te slaan in niet vergunde (en niet geschikte) installaties zoals opvangbekkens, enkelwandige oude schepen, en dergelijke meer.

FacebookTwitterLinkedin