Plasticity-enquête polst naar recyclagebelemmeringen voor plastic bedrijfsafval

PlastiCity is een Interreg 2 Zeeën-project dat verschillende spelers uit de lokale plasticketen samenbrengt om de recyclagegraad van het bedrijfsplasticafval te doen stijgen naar 60% of meer. Daarnaast zoekt het naar methoden om dit industrieel plastic te hergebruiken voor nieuwe producten.

Om in dat opzet te slagen, willen de projectpartners weten hoe bedrijven vandaag omgaan met plastic. Om inzicht te krijgen in de drijfveren en struikelblokken die bedrijven met plastic afval ervaren, werd een online enquête gelanceerd.

Wil je jouw steentje bijdragen om plastic afval beter te beheren?
Vul de online vragenlijst in.

FacebookTwitterLinkedin