Handleiding bij Handelsdocument voor Dierlijke bijproducten en afgeleide producten

Het FAVV heeft de handleiding voor het handelsdocument dierlijke bijproducten (en de word versies in NL, EN, FR & DE) gepubliceerd op hun website. De oude omzendbrief werd geschrapt.

Zowel het Vlaams als het Waals Gewest verplichten het gebruik van dit (Europees) handelsdocument  voor het transport van dierlijke bijproducten die afval zijn. Go4circle wees erop dat dit document best omgevormd wordt tot één tweezijdig blad in plaats van de huidige drie pagina's.

Denk eraan dat de bepalingen inzake het gebruik van het handelsdocument volgens het Vlaams Besluit betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten, onlangs als volgt werden gewijzigd (zie Art.6): 

 

FacebookTwitterLinkedin