Van grasmaaisel als afval naar grondstof?

Grasgoed - slotevent Interreg Vlaanderen-Nederland

Van grasmaaisel naar materiaal

Op 12 maart 2020 kon de slotconferentie van het Interreg-project "GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof" op de valreep doorgaan, ondanks de toen al dreigende Corona-epidemie. Met dit Interreg-project wilden verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen uit Nederland en België het maaisel uit natuurgebieden een tweede leven geven: als isolatiematten, graspapier, bodemverbeteraar en biologisch veevoer. 

Het verslag, de foto’s, de presentaties en livestreaming van dit slotevent zijn terug te vinden via www.grasgoed.eu.

Grasmaaisel als energiebron?

Bovenstaand project doet denken aan het Graskracht-project waar de federatie aan meewerkte in 2010 tot 2012. In dat EFRO- (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) project werd er toegespitst op de techniek van (co-)vergisting van het maaisel.

Het rapport is nog steeds te raadplegen op de website van de OVAM.

FacebookTwitterLinkedin