EuRIC-brochure identificeert problemen en oplossingen

Graag meer afstemming tussen wetgeving chemische stoffen, producten en afval

Er duikt steeds meer wetgeving op die het gebruik van bepaalde chemische stoffen aan banden legt. De limieten in bijvoorbeeld REACH en de Basel-conventie zijn echter uitgewerkt zonder rekening te houden met de recyclagesector. Sommige limieten zouden automatisch de recyclage van deze materialen uitsluiten, waardoor de enige mogelijkheid storten of verbranden zou zijn. In een brochure van Europese federatie EuRIC worden oplossingen aangehaald om product- en afvalwetgeving beter op elkaar af te stemmen. 

Telkens wanneer er nieuwe limieten voor een bepaalde stof worden opgelegd, moeten recyclagebedrijven mits significante investeringen hun processen aanpassen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Zelfs met een dergelijke upgrade van het recyclageproces kunnen aanzienlijke hoeveelheden materiaal niet meer gerecycleerd worden. 

In sommige gevallen sluiten de richtlijnen de recyclage van bepaalde stoffen zelfs uit. Denk maar aan de limieten voor DecaBDE, PAH en DEHP in REACH en de Basel-conventie, waardoor onder meer de recyclage van bepaalde soorten speelgoed (bv. rubberen eendjes) en kunststoffen uit AEEA en autowrakken niet meer mogelijk zijn.

Aangezien recyclagebedrijven de aanwezigheid van dergelijke stoffen in de materialen die ze recycleren niet kunnen vermijden, is er nood aan afstemming tussen de wetgeving voor chemische stoffen, producten en afval om de kansen op recyclage gaaf te houden. 

De door EuRIC gepubliceerde brochure Sound Management of Waste & Chemicals Requirements identificeert de belangrijkste problemen die voortvloeien uit de gebrekkige afstemming tussen de verschillende soorten wetgeving, en zet daar eenvoudige oplossingen tegenover. De brochure benadrukt onder meer dat er werk gemaakt moet worden in de designfase, zodat legacykwestie op voorhand vermeden kunnen worden in de latere recyclage. 

FacebookTwitterLinkedin