COVID-19: Geen specifieke markering voor Corona-afval

Marc Van Ranst (Viroloog en epidemioloog KU Leuven) heeft het bevestigd: er is geen toegevoegde waarde om RMA-verpakkingen met Covid-19 afval specifiek te identificeren. De geschikte vaten en de vereiste markeringen zijn duidelijk en veilig genoeg voor het vervoer en de verwerking van dat type afval.

Indaver neemt dus afstand van de verplichting om Covid-19 verpakkingen afzonderlijk te markeren. Go4circle heeft de informatie onmiddellijk aan Ipalle bezorgd om dezelfde voorwaarden bij alle verwerkingsinstallaties van RMA toe te passen.

We blijven de nadruk leggen op de noodzaak om partijen bij ophaling nauwkeurig te controleren naar de afwezigheid van externe visuele contaminatie en naar de correcte sluiting van alle verpakkingen. Vastgestelde niet-conformiteiten moeten aanleiding geven tot het weigeren van de volledige lading.

Veiligheid eerst!

FacebookTwitterLinkedin