Een nieuwe toekomst voor perswagens?

Ze komen overal! Waarom ze niet ook op een andere manier gebruiken?

Tijdens de afgelopen Assises des déchets die door COPIDEC werd georganiseerd, was het centrale thema: digitalisering. We kennen de mogelijkheden van digitalisering voor het dynamische beheer van ondergrondse containers of andere vuilnisbakken, maar de Naamse intercommunale (BEP) brent nu alles in een stroomversnelling.

Veertig vrachtwagens worden via een partnership met het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) zo uitgerust dat de Naamse vrachtwagens de aanwezigheid van 3G en 4G op het Naamse grondgebied meten. Beter nog: BEP (en ook het laatste lastenboek van de stad Luik) stelt de mogelijkheid voor om de wagens uit te rusten met een sensor die de luchtkwaliteit meet.

Maar waarom niet ook een camera die de staat van de wegen monstert? Of sensoren dien de meterstanden voor water, gas of elektriciteit opnemen? Dat zou in ieder geval een intelligente nieuwe toepassing zijn van de vrachtwagens die afval huis-aan-huis inzamelen, en een interessante manier om het cliënteel  te diversifiëren.

Een dossier dat zeker onze aandacht verdient.

FacebookTwitterLinkedin