Bijkomende informatie en voorstel tot initiatieven van de sector

COVID-19: Beheer van 'corona-afval'

Na contact te hebben genomen met de 2 Belgische verwerkingsinstallaties voor RMA (Risicohoudend Medisch Afval), nl. Indaver en Ipalle kan go4circle de volgende informatie bevestigen:

  1. Indaver heeft net een shutdown van de installatie voor de verwijdering van medisch afval achter de rug en beschikt momenteel over voldoende verwerkingscapaciteit.
  2. Bij een overaanbod aan RMA-afval, kan Indaver ook RMA-vaten in de 2 DTO's  (draatrommelovens) verwerken, weliswaar vat per vat via de vatenlift, dus op een trager tempo dan in de dedicated RMA-installatie, gevoed met volle paletten via een automatisch systeem.
  3. De drie gewesten hebben hun principieel akkoord gegeven om in geval van tekort aan de klassieke RMA-vaten (rechthoekige vaten uitgerust met een definitieve sluitingssysteem), gebruik te kunnen maken van alternatieve dekselvaten van 60 of 120l, weliswaar y-gekeurd en geschikt voor UN  3291.
  4. Het gebruik van deze alternatieve vaten moet nog goedgekeurd worden door de twee verwerkingsinstallaties: bij Indaver werd het voedingssysteem specifiek ontwikkeld voor de klassieke RMA-vaten. Daarom moet de stabiliteit van de paletten met de 60l/120l-vaten verder onderzocht worden. Ipalle vreest dat de cylindrische dekselvaten in de roosterover te snel rollen om volledig verbrand te worden. De installaties houden ons op de hoogte van hun definitieve conclusie.

Betreffende de specifieke markering van de vaten, vragen zowel Indaver als Ipalle een specifieke markering van de vaten met corona-gerelateerd afval. Beide installaties beseffen wel dat het niet evident is om dit van alle producenten van RMA te eisen en dat de maatregel niet sluitend is. De vraag vindt o.a. zijn oorsprong in de vrees van het personeel naar mogelijke contaminatie bij de behandeling van deze partijen. Zoals eerder gemeld, is de corona-markering door de overheid (zowel milieu als ADR) niet verplicht.

Om zowel het personeel van de verwerkingsinstallaties als van de inzamelaars gerust te stellen en niettegenstaande de aanbeveling van zorgnet (in Vlaanderen) om de corona-vaten afzonderlijk te ontsmetten met een doek, stellen we volgende werkwijze voor:

  1. De chauffeur inspecteert visueel de te laden partijen en weigert de belading van niet-conforme partijen (zichtbare contaminatie (b.v. bloedsporen) van de buitenkant van de vaten, duidelijk niet hermetisch gesloten vaten).
  2. De chauffeur, uitgerust met een manuele sproeier, ontsmet de buitenkant van de klaargemaakte paletten (gestapelde RMA-vaten gewikkeld met krimpfolie) met een oplossing van javel (1% oplossing van technisch javel 13%) en noteert de extra behandeling op de transportdocumenten.
FacebookTwitterLinkedin