COVID-19: Afwijking van de rij- en rusttijden heeft geen betrekking op onze sector

De afwijking voor bestuurders van essentiële goederen wordt verlengd tot 31 maart 2020

Op 14 maart 2020 heeft de minister van Mobiliteit, François Bellot, een afwijking van de regeling inzake rij- en rusttijden ingevoerd voor de hele logistieke keten. De reden hiervoor is het voorkomen van een verstoring van de bevoorrading van voedsel- en farmaceutische winkels, en heeft dus alleen betrekking op de chauffeurs van zogenaamde essentiële producten.

Deze vrijstelling behelst uitsluitend:

  • Een verhoging van de wekelijkse rijtijd van 56 uur naar 60 uur.
  • Een verhoging van de tweewekelijkse rijtijd van 90 uur naar 96 uur.
  • De mogelijkheid om de wekelijkse rusttijd uit te stellen.

Gezien de huidige omstandigheden is deze afwijking, die aanvankelijk was gepland tot 18 maart 2020, verlengd tot 31 maart 2020 om 23.59 uur.

Een eerste contact met het kabinet van minister Bellot werd genomen en hij bevestigt dat de vrijstelling nog niet van toepassing is op de afval- en recyclagesector. Afhankelijk van de evolutie van de huidige situatie blijft het kabinet beschikbaar voor dialoog en bijkomende vragen.

FacebookTwitterLinkedin