GO4CIRCLE Publicaties

GO4CIRCLE Publicaties

Elk jaar in juni wordt het jaarrapport uitgegeven met informatie over de federatie, haar realisaties en haar partners en leden en in december wordt de duurzaamheidsbrochure gepubliceerd.

Periodiek brengt GO4CIRCLE ook de “GO4CIRCLE Times” uit waar u informatie kan vinden over de federatie en de sector in functie van de evenementen.
Een papieren versie kan u steeds opvragen via anita.cosaert@go4circle.be.