Go4circle organiseert basisopleiding over de afvalsector

Ondanks het vrij grote aanbod aan opleidingen in de sector, is er nergens een te vinden die volledig op maat is geschreven van personen die werken bij de milieubedrijven, de leden van go4circle en COBEREC. Nieuwe medewerkers, maar ook mensen die al langer in de sector zitten en enkele zaken willen opfrissen, blijven op hun honger voor een opleiding die hen eens mooi op een rijtje zet hoe de sector georganiseerd is, welke de verschillende actoren zijn (privé en publiek), wat beheersorganisaties doen, welke de belangrijkste elementen van de wetgeving zijn, wat er achter de wetgeving en organisaties zit (hoe en waarom), enz.

Go4circle organiseert daarom op regelmatige basis zelf een basisopleiding over de sector.

Wat komt er aan bod?

Enerzijds krijgt men de basis mee van enkele centrale begrippen in het afvalbeleid (afval, gevaarlijk afval, grondstofverkaringen, secundaire grondstoffen, end of waste, producentenverantwoordelijkheid) en wordt er dieper ingegaan op enkele centrale thema’s (privaatrechtelijk/privé/publiek, export van afval, heffingen, transportdocumenten). Anderzijds krijgen deelnemers een zicht op de juridische structuur van de regelgeving (Europees-gewestelijk…). Ook gaat de lesgever dieper in op de organisatie van de sector zelf (welke bedrijven, publiek versus privé, welke organisaties…). Indien u wenst kunt u de gebruikte slides opvragen bij go4circle.

Praktisch

De basisopleiding kan zowel in het Nederlands als het Frans worden gevolgd. Voor de Nederlandstalige sessies zijn go4circle-medewerkers Jan Vermoesen en Mireille Verboven de vaste lesgevers. Voor de Franstalige sessies is dit Cédric Slegers.

Gezien het de bedoeling is dat het een interactieve opleiding is, beperken we het aantal deelnemers tot 20.  Wacht dus niet te lang om te reageren, want volzet is volzet.

De opleiding duurt één dag. De sessie start om 09.30 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur. 's Middags wordt een broodjesmaaltijd voorzien. U krijgt 's morgens de syllabus met de gebruikte slides.

Op het einde van de dag krijgen de deelnemers een eenvoudige test voorgelegd. Bij een positief resultaat krijgen de deelnemers een go4circle-opleidingscertificaat. De basisopleiding komt ook in aanmerking voor de 30 uren opleiding voor Milieucoördinatoren. 

Kmo-portefeuille 

De deelnameprijs bedraagt 250 euro per deelnemer voor leden van go4circle en COBEREC en 550 euro per deelnemer voor niet-leden (all in - excl. btw) wat een zeer democratische prijs is voor een dergelijke gespecialiseerde opleiding en uiteraard enkel kan, gezien het uw federatie is die de opleiding organiseert.

Go4circle is erkend door het Vlaams gewest in het kader van de kmo-portefeuille. Dit betekent dat de go4circle-opleidingen in aanmerking komen voor dit subsidiesysteem. Leden kmo's kunnen dus een deel van de al beperkte kost van de go4circle-opleiding terugkrijgen van de Vlaamse overheid. 

In 2019 worden de opleidingen georganiseerd op:

  • 6 juni 2019 (volzet)
  • 10 oktober 2019

Meer info bij goedele.vermeiren@go4circle.be.

10 oktober 2019

Basisopleiding afvalsector

De basisopleiding van Go4Circle wordt enkele malen per jaar georganiseerd en geeft een mooi overzicht van de sector, de wettelijke bepalingen, de financiële en administratieve aspecten … van onze sector. In kleine groepen worden nieuwelingen, maar ook anciens een hele dag ondergedompeld in onze sector.