Fusie tussen go4circle en COBEREC sinds 1 januari 2020 een feit

Tijdens hun nieuwjaarsreceptie hebben de voorzitters van de COBEREC-federaties en go4circle het nieuws bekendgemaakt: sinds 1 januari 2020 gaan de vier organisaties voort als één eengemaakte federatie. Wat betekent dit nu concreet?

Welkom COBEREC-leden
Een eerste gevolg van de fusie is dat we onze ‘groep’ vergroten: de huidige COBEREC-leden vervoegen onze federatie, waardoor we nu zo’n 350 bedrijven die actief zijn in de Belgische afval- en recyclagesector vertegenwoordigen. Ons gewicht dikt dus mooi aan, waardoor we ook een stevigere positie kunnen innemen in gesprekken met overheden, beheersorganismen en andere stakeholders.

Nieuwe naam en structuur
Om die nieuwe groep bedrijven correct te vertegenwoordigen, zal de federatie ook van naam veranderen. De komende maanden zullen we onderzoeken welke vlag het best onze gedeelde lading dekt.

Daarnaast gaan we de huidige structuur van de Raad van Bestuur, de werkgroepen en de taskforces analyseren en zien hoe we onze werking lean en mean kunnen houden/maken.

Timing
Voor de uitwerking van de nieuwe structuur en nieuwe naam mikken we op de Algemene Vergadering van 18 juni later dit jaar. In tussentijd zullen we iedereen regelmatig op de hoogte houden via go4circle.be en de wekelijkse nieuwsbrief van go4circle.
 

FacebookTwitterLinkedin