Go4circle en Antea Group organiseren infosessie rond de herziene grondverzetsregeling 29-03-2019

De grondverzetsregeling is herzien en naast uitgegraven bodem zullen ook bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib volgens de regeling worden opgevolgd. De door de Vlaamse Regering goedgekeurde regeling zal in voege treden op 1 april 2019. Go4circle en Antea Group slaan de handen in elkaar en organiseren een infosessie op 29 maart 2019 in Antwerpen.

Programma:

  • 09u45: Onthaal
  • 10u00: Start infosessie met toelichting door Antea Group
  • 12u00: Voorzien einde met broodjeslunch

Prijs:

  • Gratis voor leden en partners van go4circle en COBEREC
  • €125 excl. btw voor externen

Locatie:

Antea Group - vestiging Antwerpen
Roderveldlaan 1
B-2600 Antwerpen

Gelieve op voorhand in te schrijven via onderstaand formulier. 

Kunt u er toch niet bijzijn, gelieve dan uw deelname te annuleren vóór woensdagmiddag 27 maart. U kunt ook een collega afvaardigen om u te vervangen. Annulaties na 27 maart om 12u00 en no-shows zonder verwittiging zullen gefactureerd worden aan €125 excl. btw.

Persoonsgegevens
Bedrijfsgegevens

Facturatiegegevens worden enkel gebruikt om externe deelnemers en no-shows te factureren.