Een Duitse Voorzitter, een Franse secretaris-generaal

FEAD: vernieuwing in continuïteit

Zoals afgelopen zomer aangekondigd, is het nieuwe 'voorzittersduo' van FEAD op 1 januari 2020 in werking getreden.

Peter Kurth, ook voorzitter van de Duitse vereniging BDE, volgt Jean-Marc Boursier (SUEZ) op.

Valérie Plainemaison, al jaren de vaste vertegenwoordiger in Brussel van de Franse vereniging FNADE, neemt de functie van Secretaris-generaal (die al 18 maanden openstond) op zich.

We zijn tevreden met deze benoemingen, want de werking met 4 interim-managers was niet gemakkelijk en verre van ideaal. FEAD heeft een sterke en herkenbare aanwezigheid op het niveau van de Europese instellingen nodig.

Wij hebben de persoonlijke betrokkenheid van Jean-Marc Boursier in deze moeilijke periode voor FEAD zeer op prijs gesteld en willen hem hiervoor uitdrukkelijk bedanken.

We hebben ook het volste vertrouwen in Peter Kurth, die in het verleden al eens de verantwoordelijkheid van het FEAD-voorzitterschap op zich heeft genomen. Op korte termijn plant hij een ontmoeting met de drie directeuren van de Benelux-verenigingen: go4circle (B), DWMA (Nl) en FLEA (Lux).

De door de nieuwe directie aangekondigde prioriteiten zijn drieledig:

  • De promotie van de markt van gerecycleerde stromen.
  • Eerlijke concurrentie (level playing field) tussen privé en publiek.
  • De erkenning van de positieve bijdrage van de afvalsector tot de vermindering van de CO2-uitstoot.

Wij wensen deze nieuwe tandem veel succes, aan het hoofd van een team van medewerksters (Elisabetta, Federica Jenniver en Orla), die ook recentelijk werd vernieuwd!

FacebookTwitterLinkedin