Externe evenementen

5 juni 2019

Slotevent CompositeLoop: “Exploring End-of-life solutions for large composite structures”

Waar liggen de sleutels om een zo hoogwaardig mogelijke recyclage en verwerking van grote composietstructuren te initialiseren? Tijdens het afsluitende event van het project CompositeLoop krijgt u een beeld van de huidige gang van zaken, de pistes met het grootste potentieel en flankerende maatregelen die deze kunnen ondersteunen.