Zesde Vlaams Afval- en Materialencongres: Lokale besturen en milieubedrijven: spelverdelers of aan de zijlijn van de circulaire economie? - Sportoase, Leuven 16-11-2017

Go4Circle organiseert samen met Interafval (VVSG) en met de steun van de OVAM haar tweejaarlijkse Afval- en Materialencongres op 16 november 2017 in Sportoase te Leuven. De inschrijvingen zijn geopend!

Lokale besturen en milieubedrijven: spelverdelers of aan de zijlijn van de circulaire economie?
Hoe maken we onze economie meer circulair? Daarover buigen we ons tijdens het zesde afval- en materialencongres. Go4Circle, VVSG en Interafval leggen daarbij de focus op wat afval- en recyclagebedrijven, gemeenten en afvalintercommunales maar ook alle andere partners ter zake kunnen ondernemen. Geen grote theorieën maar zoveel mogelijk concrete informatie. Niet te missen voor iedereen die werk wil maken van een circulaire Vlaamse economie en een modern afvalbeleid. Want we willen ook in 2030 wereldkampioen blijven in het nuttig gebruik van ons afval.

Op het programma staan een plenaire ochtendsessie en interactieve workshops na de middag. Afsluiten doen we met een receptie en een diner voor wie dat wenst (aparte inschrijving vereist).

Programma

9u00 – 10u

Onthaal met koffie

10u – 12u00

Plenaire sessie: wat is nodig om te komen tot een meer circulaire economie, en welke rol kunnen lokale besturen en milieubedrijven daarin spelen?
WELKOMSTWOORD door Bruno Arts, voorzitter Go4Circle
Keynotespreker Frans Dieryck is voorzitter van Vlaanderen Circulair, hét platform dat door de Vlaamse regering in het leven is geroepen om vanuit de overheid de circulaire economie in Vlaanderen gestalte te geven.  Daarbij wordt intens samengewerkt met het middenveld en verschillende bedrijfssectoren.  Frans Dieryck heeft een carrière doorlopen in de chemie, met als orgelpunt de functie van Algemeen Directeur van Essenscia Vlaanderen.  Hij zal de aftrap van het congres geven en focussen op de aanpak en vele uitdagingen voor Vlaanderen Circulair en hoe volgens hem onze economie zal wijzigen in een circulair model.
Vervolgens debatteren vertegenwoordigers van de overheid, de wetenschap, de financiële sector en het bedrijfsleven over wat er werkelijk nodig is om onze economie circulair te maken en welke rol elke betrokkene daarin moet spelen.  Zijn er concrete goede voorbeelden en succesverhalen?  Of is het momenteel vooral nog veel marketing en communicatie? Welke beslissingen zijn nodig en zijn we het daar met elkaar over eens? En wat dan met het huidige afvalbeleid?  Wat zal de rol uiteindelijk nog zijn van lokale besturen en milieubedrijven?
Nemen deel aan het panel:
• Werner Annaert, Algemeen Directeur Go4Circle
• Philip Heylen, Voorzitter afvalintercommunale ISVAG
• Karel Van Acker, docent KUL Duurzaam Materialenbeheer
• Didier Keters, Director - Sector Head Utilities, Transport & Logistics , ING Commercial Banking
Moderator: Ihsane Chioua Lekhi, VRT

12u00 – 13u00

Broodjeslunch met mogelijkheid tot netwerking en bezoek tentoonstelling

13u30 – 14u30

Workshopsessie 1: keuze uit 4 parallelle sessies

  • WS1: Statiegeld: recht in de roos of een trap in de lucht?
  • WS2: Privatiseren van het afvalbeheer: een schaakspel zonder einde? 
  • WS3: Krijgt energie-uit afval nog speelkansen?
  • WS4: Circulair aankopen als boost voor de recyclagesector

14u30u – 14u45

Wisselmoment

14u45 – 15u45

Workshopsessie 2: keuze uit 4 parallelle sessies

  • WS5: Afvalmobiliteit: kunnen we de stad nog in voor de afvalinzameling of komt er een time-out?
  • WS6: Wijzigt Europa de spelregels? (voertaal Engels)
  • WS7: Hoe kan jij de circulaire economie laten scoren?
  • WS8: Circulair aankopen door overheden: de spelregels uitgelegd

15u45 – 16u00

Wisselmoment

16u00 – 17u00

Plenaire afronding: Welke producten vinden we vandaag op de markt en hoe circulair zijn die wel? U helpt ons de winnaars en de verliezers te kiezen.
Afronding door Paul Macken, voorzitter Interafval

17u00 – 18u30

Receptie

18u30

Diner (aparte inschrijving vereist)

Deelnameprijs
175 euro excl. btw voor leden van Go4Circle, Interafval en VVSG.
225 euro excl. btw voor niet-leden.
Het afsluitende walking dinner is niet inbegrepen en kost 60 euro excl. btw per deelnemer.

Meer informatie over de workshops en inschrijvingen via http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/Zesde-afval-en-materialencongres.aspx.

Bij het aanklikken van bovenstaande link, komt u op de website van de VVSG terecht. U zal zich eerst moeten registreren indien u nog niet gekend bent in het inschrijvingssysteem van de VVSG. Eenmaal aangemeld, dient u “Opleidingen en events” aan te klikken. Tussen het (ruime) aanbod zal u ook een blok vinden over het Afvalcongres. Na de keuze van de namiddagsessies die u wenst te volgen en of u aan het diner wenst deel te nemen, kan u ook nog aanduiden of u recht heeft op een korting (Go4Circle-leden en -partners hebben dezelfde korting als de VVSG-leden). Als u moeilijkheden ondervindt bij de inschrijving gelieve dan contact op te nemen met andries.roets@go4circle.be.

Samen met VVSG/Interafval kijken we ernaar uit u te verwelkomen op 16 november!