Het 6e Vlaamse Bodemcongres: Voor complexe bodemproblemen bestaan haalbare oplossingen 18-10-2017

18 oktober 2017 - De Krook, Gent

Bodemverontreiniging blijft een maatschappelijke uitdaging. De afgelopen jaren heeft de private sector van bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders al heel wat succesvolle bodemsaneringsprojecten uitgevoerd. Niet zelden ging het daarbij om complexe situaties door een combinatie van verschillende factoren in zowel het voortraject (studie- en onderzoeksfase) als de effectieve sanering. Hierdoor heeft de Vlaamse bodemsector heel wat kennis en expertise kunnen opbouwen. Tijdens het Bodemcongres 2017 toont de sector hoe ze ook nu en in de toekomst complexe bodemsaneringsprojecten blijven aanpakken.

Praktisch:
Het congres vindt plaats op 18 oktober 2017 in Gent, De Krook (nieuwe bibliotheek Gent) en begint om 13u30. Om 17u is er de uitreiking van de UMiO Awards voor ‘The Best Soil Project’ gevolgd door een walking dinner.

Het programma komt eerstdaags online op www.bodemcongres.be. Noteer alvast de datum van 18 oktober in uw agenda !