Submissions for this form are closed.

Go4circle en Antea Group lichten vernieuwde grondverzetsregeling toe - presentatie 29-03-2019

De grondverzetsregeling is herzien en naast uitgegraven bodem zullen ook bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib volgens de regeling worden opgevolgd. De door de Vlaamse Regering goedgekeurde regeling is op 1 april 2019 in voege getreden. Go4circle en Antea Group hebben op 29 maart 2019 een infosessie georganiseerd in Antwerpen.

De presentatie kunt u hieronder downloaden.