Artefact Symposium 21-02-2018

Cleantechoplossingen worden almaar belangrijker, en dus stijgt de vraag naar zeer specifieke metalen. Kan die vraag ingevuld worden door meer in te zetten op circulaire economie? Of kunnen bestaande mijnen duurzamer gaan werken? Tijdens het Artefact Symposium zoeken experts naar antwoorden.

De weg naar een koolstofarme economie vormt een enorme uitdaging. Economieën die jarenlang steunden op fossiele brandstoffen dienen volledig getransformeerd te worden. De weg naar een koolstofarme economie wordt echter getekend door een paradox: enerzijds zijn kritieke metalen enorm van belang in veel duurzame sectoren, anderzijds kent de primaire industrie een erg negatief beeld.

In de zoektocht naar een klimaatneutraal Vlaanderen worden cleantechoplossingen steeds belangrijker. Het ontginnen en recycleren van kritieke metalen is dus essentieel. Tijdens dit symposium gaan we dieper in op het negatieve imago van de primaire industrie en zoeken we samen met experts naar oplossingen. Is een Social license to operate een oplossing? Of moeten we meer inzetten op recyclage en circulaire economie? Kunnen we verantwoord ontginnen binnen en buiten Europa? Een betere koppeling tussen de energie- en de materialentransitie is alleszins vereist.

Bekijk het programma en schrijf gratis in.