Submissions for this form are closed.

Algemene Vergadering Go4Circle vzw - Lounge Club Paleis 12 21-06-2018

De Algemene Vergadering van Go4Circle vzw/asbl wordt op donderdag 21 juni 2018 georganiseerd in de Lounge Club van Paleis 12 in Brussel. Aansluitend wordt er een markt georganiseerd waar onze partners hun producten en diensten voorstellen.

AGENDA ALGEMENE VERGADERING GO4CIRCLE 2018

 • 9u15: Onthaal
 • 10u00: Algemene Vergadering – Formeel gedeelte (leden en partners)
  • Samenstelling van het bureau
  • Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2017
  • Balans en rekening 2017
   • Verslag van de revisor
   • Bijkomende informatie
   • Goedkeuring van de rekeningen en toekenning van het resultaat
   • Kwijting van de bestuurders, revisor en accountant
  • Herbenoeming revisor
  • Herbenoeming accountant
  • Herbenoeming bestuurders
  • Aangepast budget 2018 en budget 2019
   • Presentatie Cédric Slegers (adjunct-directeur)
   • Goedkeuring van de budgetten
  • Goedkeuring nieuwe leden
  • Aanpassing statuten
 • 10u30: Pauze + onthaal externen
 • 10u40: Algemene Vergadering – Informeel gedeelte (leden, partners en externen)
  • Verwelkoming door de voorzitter
  • Toelichting realisaties Werkgroepen Bouw- en Sloopafval en Wallonië
  • Visueel jaarbericht
  • Presentatie van het memorandum van Go4Circle voor de regionale, federale en Europese verkiezingen
  • Terugblik op de gerealiseerde strategie 2013-2018
  • Go4Circle Awards 2018
  • Dankwoord aan de renners van de 1000 km van Kom Op Tegen Kanker
  • Afscheid Werner Annaert
 • 12u00 - Lunch* en partnermarkt + taart aangeboden door VAL-I-PAC

*Deelname aan de Algemene Vergadering is gratis. Indien u blijft voor de lunch, vragen we een bijdrage van 60 euro excl. btw per persoon. We willen daarmee onnodige voedselverspilling tegengaan.

Inschrijven of uw inschrijving annuleren kan tot en met vrijdag 15 juni. Alle annuleringen na die datum zullen gefactureerd worden.

Als niemand van uw bedrijf aanwezig kan zijn, gelieve dan een volmacht in te vullen en te bezorgen aan andries.roets@go4circle.be.