Dienstverlening

Voor juridische ondersteuning werkt GO4CIRCLE samen met het advocatenkantoor LDR Milieuadvocaten voor de Nederlandstalige juridische ondersteuning. Leden met juridische vragen op dit vlak kunnen dus zeker terecht bij de federatie. GO4CIRCLE geeft ook begeleiding aan leden met vergunnings- en andere problemen, zolang dit geen ander lid schaadt.

GO4CIRCLE heeft ook met een aantal andere bedrijven partnershipakkoorden afgesloten die er voor zorgen dat deze hun diensten extra kunnen aanbieden aan GO4CIRCLE, ten voordele van de leden. Deze Partners vindt u onder de rubriek Partners van onze website. De betrokken bedrijven kunnen knowhow bieden aan de Federatie ten voordele van de leden.
Leden van GO4CIRCLE krijgen korting:

  • GO4CIRCLE-leden genieten 10% korting op een groot aantal KLUWER uitgaven. De kortingscode kan u opvragen op het GO4CIRCLE-secretariaat. Benieuwd? U vindt de geselcteerde publicaties via deze link;
  • voor milieucoördinatoren die lid willen worden van de VMC krijgen een korting van 20%.

Ook goede communicatie is belangrijk voor de federatie. De gerichte informatie gebeurt voornamelijk via e-mail (zie werkgroepen). Meer algemene informatie kan u vinden in de GO4CIRCLE Newsflash, die ook via e-mail naar alle leden verstuurd wordt en die u terugvindt op het extranet (enkel toegankelijk voor de leden). Sinds begin 2014 worden alle artikels die in de Flash verschijnen bewaard in FE-BOOK. Voor andere zaken wordt indien nodig, een e-mail verstuurd naar alle ‘contactpersonen’. GO4CIRCLE stuurt ook dagelijks een Nederlandstalig en/of Franstalig overzicht van krantenartikels van de sector naar de leden die dit wensen tegen een bijzonder concurrentieel tarief.

Elk jaar in juni wordt het jaarrapport uitgegeven met informatie over de federatie, haar realisaties en haar partners en leden en in december wordt de duurzaamheidsbrochure gepubliceerd.

Periodiek brengt GO4CIRCLE ook de “GO4CIRCLE Times” uit waar u informatie kan vinden over de federatie en de sector in functie van de evenementen.

Op het Extranet staan alle documenten en informatie, die enkel ter beschikking zijn van de leden. GO4CIRCLE biedt ook een extra dienstverlening rond de plaatsing van vacatures en CV's op haar site.

GO4CIRCLE vertaalt niet alleen uw teksten maar maakt ze ook beter leesbaar
Uw federatie biedt u al enige tijd de mogelijkheid om typische vakteksten bij ons te laten vertalen. Dit niet alleen aan zeer voordelige tarieven maar ook met een zekerheid van het gebruik van het juiste vakjargon. Heel wat leden maken hiervan al gebruik, vooral voor eerder technische teksten. Voortaan bieden we u echter ook de service om meer literaire teksten niet alleen correct te vertalen maar meteen ook in een zeer heldere taal te zetten. Denk maar aan teksten voor nieuwsbrieven die naar de buitenwereld gaan zoals buurtcomités, overheden, klanten… Neem hiervoor gerust contact op met anita.cosaert@go4circle.be.

Deze opsomming is niet limitatief. U kan verdere informatie over al deze zaken opvragen bij het secretariaat.