De Raad van Bestuur denkt verder na over de ideologische lijnen van go4circle

Derde geanalyseerd dossier: afvalsortering

Na het bepalen van haar ideologische lijnen over (1) de wetgeving/administratie en (2) de grens tussen afval/producten, heeft een delegatie van de Raad van Bestuur op dinsdag 3 maart 2020 een brainstorm gehouden over afvalsortering.

Het werk is nog niet afgerond, maar verschillende aspecten zijn al te noteren:

  • Gezien de resultaten (die kunnen worden vergeleken met die van huishoudelijk afval) kan de sector trots zijn op het werk dat de afgelopen jaren is verricht.  
  • Er is nog enige marge, maar duidelijk is dat elke nieuwe ontwikkeling alleen kan komen mits nieuwe stimuli. Bewustwording voor sortering in bedrijven en de voortdurende wens om de laagste prijs te betalen voor het afvalbeheer bemoeilijken de verdere vooruitgang op vlak van sorteren.
  • Door de beheersorganisaties heeft de sortering zich kunnen ontwikkelen, maar hun milieudoelstelling lijkt nu minder belangrijk dan hun financiële doelstelling. De machtsverhouding tussen de overheid en de organisaties is omgekeerd. Dat moet worden her-kaderd.
  • De sector moet blijven aandringen op het (verplichte) gebruik van gerecycleerde materialen.
  • De sector moet blijven eisen dat er gemakkelijk recycleerbare producten op de markt worden gebracht. Ecodesign is een prioriteit. Er moet actie worden ondernomen inzake productnormen.
  • Belangrijk is dat de door de wetgever gekozen opties worden vastgelegd in een wetgeving, en niet in documenten waarvan de juridische reikwijdte soms in twijfel wordt getrokken.

Binnenkort staat er een nieuwe vergadering gepland om de denkoefening voort te zetten.

FacebookTwitterLinkedin