UPDATE 03/04 - Diensten voor de afvalophaling en -verwerking zijn noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking

COVID-19: Regering erkent recyclage als cruciale sector en essentiële dienst

Onze sector behoort tot cruciale sectoren en essentiële diensten

De Federale Regering heeft beslist om de afval- en recylagesector te erkennen als een kritische sector. Minister Pieter De Crem stelt in zijn Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken dat "de diensten voor de afvalophaling en -verwerking" behoren tot "handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking".

Dit wil zeggen dat bedrijven in onze sector niet vallen onder de verplichting om te sluiten en in telewerk te voorzien. Bedrijven en diensten in onze sector "zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telewerk en de regels van social distancing toe te passen".

 

Ministerieel besluit maatregelen
UPDATE 24/03 - nieuw ministerieel besluit van 23 maart 2020

In het besluit van 18 maart 2020, worden helaas de paritaire comités 121 en 142 niet vermeld. We hebben dit aangekaart bij de bevoegde diensten. We gaan er zolang van uit dat de algemene beschrijving ("afvalophaling en -verwerking") voorrang heeft op de opsomming van de paritaire comités.

Gisteren heeft Minister De Crem zijn besluit aangepast. PC 121 is nu wel opgenomen, weliswaar met de vermelding “beperkt tot de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten”. PC 142 werd nog steeds niet opgenomen.

 

We hebben dit verzoek doorgegeven aan de intersectorale federaties en aan de drie gewesten, zodat de lijst kan worden aangepast om PC 142 en 121 (ook voor afvalinzameling bij bedrijven ongeacht ze behoren tot een cruciale sector of niet) toe te voegen. De gewesten geven deze informatie momenteel door aan de federale regering. We houden jullie op de hoogte.

UPDATE 03/04 - nieuw ministerieel besluit van 3 april 2020

Op onze vraag heeft de minister van binnenlandse zaken aan de lijst nu ook PC 142 en 121 (ook voor afvalinzameling bij bedrijven ongeacht ze behoren tot een cruciale sector of niet) toegevoegd.

Ontwerpattest

Mochten medewerkers van jouw onderneming een bewijsstuk vragen dat ze tijdens werk-werk-verplaatsingen of tijdens woon-werk-verplaatsingen zouden kunnen voorleggen aan controlerende instanties, kan u onderstaand ontwerpattest hiervoor gebruiken. Het staat je uiteraard vrij om dit aan de specifieke situatie van jouw onderneming aan te passen. Het blijft evenwel steeds de exclusieve en autonome bevoegdheid van de betrokken personeelsverantwoordelijke om in te schatten en te beslissen of een concrete medewerker essentieel is voor de goede bedrijfsvoering.

FacebookTwitterLinkedin