Update: 1/4/2020

COVID-19: Technische controle wagenpark uitgesteld?

Algemeen

De verschillende transportfederaties zijn zich bewust van de problemen betreffende de technische controles die over tijd zijn wegens Corona-virus-sluiting van de autokeuringscentra. Dit werd al gemeld aan de overheden. Ze verwachten spoedig mededelingen en zullen dat op hun website plaatsen.

Het voorlopig advies op 20/3/2020 9:30 luidde:

 • Technische controle van het rijdend park: verlenging voor 6 maand is in de maak => “blijf maar rijden”
 • 1ste periodieke keuring bij indienstneming voertuig => “we zijn er mee bezig”

Zodra we meer weten zullen we dit linken op onze website.

Hierbij alvast enkele nuttige adressen:

Beslissing minister Lydia Peeters op 20/03/2020 15u: Vlaamse keuringscentra gaan op 25/3 terug open

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft na overleg met GOCA Vlaanderen bereikt dat de keuringsstations op woensdag 25 maart terug opengaan. Gezien de situatie en de achterstand zal dit enkel zijn voor de bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Voor de andere categorieën (waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020) zal de termijn verlengd worden met 4 maanden, na het opheffen van de crisismaatregelen. 

Technische controles worden opgeschort in Wallonië (update 1/4/2020)

Het besluit van de Waalse regering van 26/3/2020 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30/3/2020, maar gaat retroactief in voege vanaf 18/3/2020. Betreffende de technische controles begrijpen we het volgende:

 • De noodzakelijke (periodieke) technische keuringen worden opgeschort, behoudens uitzonderingen vast te stellen door de minister of zijn afgevaardigde.
 • De eerste periodieke keuringen en de niet-periodieke keuringen voorzien in het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, worden met 6 maanden uitgesteld voor voertuigen waarvan deze termijn sinds 1 maart 2020 is verstreken.
 • De geldigheidsduur van de bestaande keuringsbewijzen worden met 6 maanden verlengd.
 • Bovenstaande maatregelen mogen niet leiden tot een wijziging van de cyclus van de periodieke keuringen.
Opleiding en examen ADR opgeschort; Geldigheidstermijn ADR-certificaten verlengd

Bij hoogdringendheid omwille van de COVID-19-pandemie, zijn er multilaterale akkoorden inzake de verlenging van de
geldigheidstermijn van ADR-certificaten gesloten door verscheidene landen. België heeft deze akkoorden officieel geratificeerd op 24 maart 2020. Samenvattend is besloten dat:

 • de ADR-certificaten voor chauffeurs die komen te vervallen tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020 geldig blijven tot 30 november 2020; de certificaten voor ADR-veiligheidsadviseurs die komen te vervallen tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020 eveneens geldig blijven tot 30 november 2020. Men moet wel slagen voor een examen voor datum van 1 december 2020.
 • de periodieke of tussentijdse inspectie van ADR-tanks waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020, geldig blijft tot 30 augustus 2020; ook de keuringsattesten van ADR-tanks waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020, blijven geldig tot 30 augustus 2020.
  De verplichte inspecties dienen uitgevoerd te worden voor 1 september 2020.

De multilaterale akkoorden en de landen die reeds ondertekend hebben zijn terug te vinden op site van UNECE: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html. Het betreft meer bepaald de akkoorden:

 • M324 voor de ADR-certificaten van chauffeurs en veiligheidsadviseurs  
 • M325 voor de inspecties en attesten van tanks
FacebookTwitterLinkedin