COVID-19: Moeten de IHM en afvalverwerkers sluiten?

Regering erkent recyclage als cruciale sector en essentiële dienst

Na de nieuwe maatregelen die de regering gisteravond (17/03/20) heeft genomen, rees de vraag of de schroothandelaren en private containerparken op woensdag 18 maart 2010 om 12.00 uur moesten sluiten. Het ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 voorziet dat "de diensten voor de afvalophaling en -verwerking" behoren tot "handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking". 

Wat de professionele kant van de bedrijfsactiviteit betreft, is het dus duidelijk dat IHM en afvalverwerkers, tot nader order en onder voorbehoud van nieuwe informatie van de overheid, kunnen blijven werken met professionele klanten, mits de opgelegde sociale afstandsregels en andere veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd.

Wat betreft de openstelling van sites voor particulieren, bepaalt het ministerieel besluit dat "de personen ertoe gehouden [zijn] thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen". Tenzij in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, moeten de sites daarom worden gesloten voor particulieren.

De nieuwe maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied vanaf woensdag 18 maart 2020 om 12 uur tot en met 5 april 2020. De evolutie van de situatie wordt dagelijks beoordeeld.

Zodra we nieuwe officiële informatie ontvangen, zullen we ze hier publiceren. Dit beschrijft de stand van zaken zoals ze gekend is op woensdag 18 maart 2020 om 16.00 uur.

FacebookTwitterLinkedin