COVID-19: Interafval en BW2E passen de sorteerregels niet meer strikt toe om hun personeel te beschermen tegen mogelijke covid-19 besmettingen

BW2E (Belgian Waste to Energy) en Interafval hebben een brief naar Minister Zuhal Demir en de verschillende bevoegde administraties gestuurd met de melding dat ze, in functie van de COVID-19-crisis:

  1. Zorgen voor een zo kort mogelijke keten tussen ophaling en verwerking van afval.
  2. Afstand nemen van de controle van de sorteerregels, behalve voor stoorstoffen zoals gasflessen en langlevende radio-isotopen.

QUOTE

"Dit heeft tot gevolg dat op- en overslag van restafval waar mogelijk beperkt wordt en dat
toegangscontrole van dit restafval bij WtE zich beperkt tot een visuele check van stoorstoffen
(vb gascilinders). Verificatie en uitsortering van het ingezamelde restafval in relatie tot de
selectieve inzamelplicht alsook uitsortering in het kader van een mogelijke aanwezigheid van
een radioactieve besmetting (toch door kortlevende nucliden, voor langlevende nucliden blijft
afzondering aangewezen) worden tijdelijk opgeschort."

UNQUOTE

Go4circle werd gecontacteerd om de brief mee te ondertekenen, maar we zijn van oordeel: 

  • Dat dergelijke vraag in een ruimer kader en dus beter in een meer gecoördineerde aanpak had worden opgenomen.
  • Dat het aan de minister is om dergelijke grondige afwijking toe te staan en niet aan de sector (of een deel ervan) om dit op te leggen.

De brief is hier te vinden:

 

FacebookTwitterLinkedin