Regering erkent recyclage als cruciale sector en essentiële dienst

COVID-19: Download je attest "cruciale sector en essentiële dienst" hier

De Federale Regering heeft beslist om de afval- en recylagesector te erkennen als een kritische sector. Minister Pieter De Crem stelt in zijn Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken dat "de diensten voor de afvalophaling en -verwerking" behoren tot "handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking".

Mochten medewerkers van jouw onderneming een bewijsstuk vragen dat ze tijdens werk-werk-verplaatsingen of tijdens woon-werk-verplaatsingen zouden kunnen voorleggen aan controlerende instanties, kan u onderstaand ontwerpattest hiervoor gebruiken. Het staat je uiteraard vrij om dit aan de specifieke situatie van jouw onderneming aan te passen. Het blijft evenwel steeds de exclusieve en autonome bevoegdheid van de betrokken personeelsverantwoordelijke om in te schatten en te beslissen of een concrete medewerker essentieel is voor de goede bedrijfsvoering.

Download het attest hier: 

FacebookTwitterLinkedin