COVID-19: De gevolgen van de coronacrisis voor de recyclagesector worden stilaan duidelijk

In ons land en in de meeste andere Europese landen is de afvalophaling en -verwerking formeel erkend als cruciale sector. Na een eerste periode van ‘business as usual’ tekenen de gevolgen van de pandemie voor de nationale en internationale recyclagesector zich nu echter meer en meer af. 

Onderbrekingen in aanvoer en afzet

De Europese recyclagesector is enerzijds sterk afhankelijk van de toevoer van te verwerken afval en anderzijds van de afzetmogelijkheden van secundaire materialen. De impact van het onderbreken van deze toeleveringsketen door het stopzetten van bedrijfsactiviteiten, door het sluiten van havens en door de logistieke problemen bij grensoverschrijdende transporten doet zich nu ook logischerwijze gevoelen in de recyclage-industrie.

Kunststofrecyclage op verminderde capaciteit

Het grotendeels stilleggen van de bouwsector en de automobielsector, belangrijke afnemers van secundaire kunststoffen, heeft ondertussen een impact op de afzet van kunststofrecyclaten. Recyclagebedrijven willen vermijden te grote stocks op te bouwen en draaien dus nu op verminderde capaciteit. 

Waardedalingen en kostenstijgingen

Aluminium en koper hebben meer dan 10% van hun waarde verloren door de ineenstorting van de aandelenmarkt ten gevolge van de lockdown, wat de handel in non-ferro erg impacteert en voor een stuk ook stillegt.  

Vanwege de coronacrisis loopt de textielsector aan tegen verhoogde transportkosten en de schroothandel tegen een verminderde aanvoer van materiaal doordat de bouw- en constructiesector grotendeels is stilgelegd alsook de handel met particulieren.  

Het wordt dus stilaan duidelijk dat ook de recyclagesector de gevolgen van de covid-19 crisis zal ondervinden.  

FacebookTwitterLinkedin