COVID-19: beheer van afval afkomstig van de zorg van Corona-patiënten

Go4circle heeft de gewestelijke overheden bevoegd voor leefmilieu en ADR geraadpleegd om te horen of specifieke maatregelen vereist zijn bij de inzameling, vervoer en verwijdering van de afvalstoffen gegenereerd door de zorg aan patiënten besmet met het Coronavirus COVID-19.

Hun antwoord is unaniem en duidelijk: NEEN.

Onze Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse collega’s hebben ons bevestigd dat de situatie dezelfde is in hun land. 
Het Coronavirus is niet geklasseerd als Klasse A zoals bijvoorbeeld het ebolavirus. De gecontamineerde afvalstoffen zijn dus gewoon als risicohoudend medisch afval te beschouwen.

Er wordt geen enkele specifieke markering vereist van het type ‘Corona’ of ‘COVID-19’.

De universitaire ziekenhuizen (Gent en Leuven) hebben ons bevestigd speciale maatregelen te hebben genomen:

  • Extra aandacht voor de correcte sluiting van de verpakkingen
  • Aandacht voor de netheid van de verpakkingen
  • Verneveling van de buitenkant van de vaten met een ontsmettingsmiddel alvorens het afval te laten ophalen.

De overlevingsperiode van het virus buiten het lichaam in een niet-warme en vochtige omgeving is maximum 3 dagen (op kunststofsupport).

Aan de leden die dat type afval inzamelen, raden we aan om hun personeel de volgende instructies te geven:

  • Ga goed na of de vaten UN-gekeurd zijn, in goede staat, goed gesloten, gelabeld en proper. 
  • Zorg voor de goede stabiliteit en verankering (stouwing) van de lading in de voertuig.
  • Vermijd rechtstreeks contact met de verpakkingen.
  • Was de handen na het laden en lossen van de partij.
FacebookTwitterLinkedin