Congressen - Seminaries

In het voorjaar organiseert GO4CIRCLE afwisselend een Vlaams of een Waals Afvalcongres, dat iedereen kan bijwonen (GO4CIRCLE-leden krijgen korting). Hier wordt telkens door experts een actueel thema gepresenteerd, gevolgd door een debat. De presentaties kan men na het congres terugvinden in de rubriek "actueel - evenementen GO4CIRCLE". Het congres wordt telkens gevolgd door een diner.

De statutair verplichte Algemene Vergadering wordt één keer per jaar georganiseerd, meestal in juni.
Op de Algemene Vergadering stelt GO4CIRCLE, naast de wettelijke punten zoals benoeming van bestuurders, goedkeuring van de rekeningen, enz.. het geven van informatie over haar werking centraal. De Algemene Vergadering wordt gehouden op locatie en indien mogelijk, gekoppeld aan een bedrijfs- of ander informeel bezoek.

In het najaar organiseert GO4CIRCLE andere evenementen zoals een Bodemcongres, ofwel werkt de Federatie mee aan het Vlaams Milieucongres. Op de verschillende evenementen worden zowel leden als externen uitgenodigd: ambtenaren, kabinetsmedewerkers, FOST Plus, VAL-I-PAC, BEBAT, RECUPEL, INTERAFVAL, COPIDEC, enz...

GO4CIRCLE beschikt ook nog over andere troeven. De federatie organiseert geregeld infoavonden of specifieke opleidingsdagen waarop de leden gratis of tegen een zeer voordelig tarief aanwezig kunnen zijn. Tijdens de infoavonden wordt het nuttige (uiteenzettingen, debatten) gekoppeld aan het aangename (een hapje en een drankje). De opleidingsdagen zijn diepgaande opleidingen over gespecialiseerde thema's (heffingen, transporten, ADR, ...).