Britten introduceren plastic-taks

De Britten durven wat Europa niet durft en willen vanaf april 2022 extra belasting gaan heffen op plastic verpakkingen die minder dan 30% recyclaat bevatten.

De verpakkingssector in het Verenigd Koninkrijk genereert 67% van het kunststofafval. Ook in Europa produceert de verpakkingssector het grootste deel van het kunststofafval: volgens cijfers van Agoria en essenscia was dit aandeel 57% in 2018.

De belasting die het Verenigd Koninkrijk zal heffen geldt voor alle plastic verpakkingen die in het VK worden geproduceerd of geïmporteerd. De gevolgen van deze taks zullen dus ook in België te voelen zijn.

Het voorgestelde tarief is 200 pond (zo'n 227 euro) per ton plastic verpakkingen. Verpakkingen die niet voornamelijk uit plastic bestaan, vallen er niet onder. Het valt af te wachten of dit geen ongewenste effecten zal hebben en zal leiden tot meer gebruik van alternatieve materialen, gecoat met kunststof, die veelal moeilijk te recycleren zijn.

Gerecycleerde kunststoffen zijn niet altijd goedkoper en in veel gevallen zelfs duurder dan virgin grondstoffen, wat verwerkers van kunststoffen niet motiveert om recyclaat te gebruiken. Deze maatregel maakt hiermee komaf en zal de recyclagemarkt aandrijven.

Bijkomend zal deze taks leiden tot een daling van de vraag naar nieuwe kunststoffen, een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen en een CO2-reductie.

Deze taks op nieuw plastic is dus een erg effectieve maatregel en we vragen ons af waarom deze nog niet in Europese initiatieven, zoals de Plastic Pact of de Plastic Alliance werd opgenomen.

FacebookTwitterLinkedin