Vlakglas en raamkaders: projectoproep in Brussel 14-10-2014

In samenwerking met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBBH) lanceert FEBEM een projectoproep om initiatieven op vlak van selectieve sloop, inzameling, sortering of verwerking van vlakglas en raamkaders financieel te ondersteunen. FEBEM wenst vier proefprojecten te selecteren en financieel te ondersteunen. Er is een budget van € 40.000 voorzien voor de financiering van alle projecten.

Voor wie? Elke organisatie die een proefproject in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  wenst voor te stellen, mag deelnemen aan deze projectoproep.

Wat? Elk project op het gebied van selectieve sloop, inzameling, sortering of verwerking van de stroom vlakglas en raamkaders, dat naar een tweeledige doelstelling streeft:

  • het bekomen van concrete gegevens en nuttige ervaring voor de ontwikkeling van de sorteer- en inzamelbedrijven voor vlakglas en raamkaders;
  • het bekomen van nieuwe bronnen van glasscherven, PVC en hout.

​Wanneer? De aanvraagdossiers moeten uiterlijk op 30 november 2014 worden ingediend.

Hoe? Per e-mail naar info@febem-fege.be

Een volledig dossier moet het volgende bevatten:

  • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • Een BTW-attest en een RSZ-attest dd ​​1 mei 2014 op zijn vroegst.

Meer info 

FEBEM organiseert een infosessie op vrijdag 7 november om 10.00 uur – Buro & Design Center, 1 te Brussel. Om deze sessie goed te kunnen voorbereiden, gelieve ons uw vragen op voorhand te willen doorgeven aan Marie Van Breusegem: 02 223 08 01.

Tags