Toolboxfiche: Stofexplosies vermijden (ATEX richtlijnen) 21-02-2018

Hoe fijner een materiaal (in poedervorm), des te makkelijker het brandt. Samen met voldoende zuurstof en een ontstekingsbron vormt dat hét recept voor een stofexplosie. Hoe je de explosierisico's kan herkennen en inperken leer je in deze toolboxfiche. Spreek erover met je medewerkers!

Een explosie is een proces waarbij in een zeer korte tijd een grote hoeveelheid energie vrijkomt. Het verbrandingsproces gaat zo snel dat je “knaleffecten” krijgt.

Werklocaties waar kans is op stofexplosies, moeten sinds 1 juli 2003 voldoen aan de wettelijke ATEX-richtlijnen.

Met ingang van 20 april 2016 moeten alle explosieveilige machines voldoen aan de nieuwe richtlijn 2014/34/EU, beter bekend als ATEX 114.

De bestaande ATEX 137 wordt tegelijkertijd ongewijzigd omgedoopt in ATEX 153.

Je leert hierover meer in onze toolboxfiche (N°56).

Toolboxfiches zijn documenten bestaande uit maximaal 2 A4-tjes waarop een veiligheids- of milieuonderwerp wordt toegelicht. Het zijn fiches opgesteld door en voor de Go4Circle leden. Het is de bedoeling dat deze fiches de aanzet vormen van een toolboxmeeting: een korte vergadering van de leidinggevende met zijn personeel over dit specifieke veiligheids- of milieuonderwerp.

Op het extranet van Go4Circle vind je intussen meer dan 60 van zulke toolboxfiches terug (NL- en FR-versies). Gebruik ze!