Toolboxfiche: risico stoorstof gasflessen 22-02-2018

Gasflessen komen soms in het schroot terecht. Dit houdt risico's in op ontploffingen, bijvoorbeeld als deze gasflessen in een verbrijzelaar terecht komen. Hoe je correct moet omgaan met gasflessen leer je in deze toolboxfiche.

Gasflessen horen niet thuis op het containerpark of bij de schroothandelaar. Gasflessen blijven altijd eigendom van de gasleverancier, met een systeem van waarborg. Ze moeten op een specifieke wijze behandeld worden en mogen daarom niet bij oude metalen ingezameld worden. Wat moet er dan wel mee gebeuren?
Deze toolboxfiche geeft je hierop het antwoord:

Toolboxfiches zijn documenten bestaande uit maximaal 2 A4-tjes waarop een veiligheids- of milieuonderwerp wordt toegelicht. Het zijn fiches opgesteld door en voor de Go4Circle leden. Het is de bedoeling dat deze fiches de aanzet vormen van een toolboxmeeting: een korte vergadering van de leidinggevende met zijn personeel over dit specifieke veiligheids- of milieuonderwerp.

Op het extranet van Go4Circle vind je intussen meer dan 60 van zulke toolboxfiches terug (NL- en FR-versies). Gebruik ze!