Toolboxfiche: Hoe (dodehoek)ongevallen vermijden? 23-02-2018

Jaarlijks rijden enkele tientallen vrachtwagens fietsers of voetgangers aan bij een dodehoekongeval. Bijna de helft van de dodelijke arbeidsongevallen gebeurt in het verkeer. Uit onderzoek is gebleken dat we zo’n (dodehoek)ongevallen kunnen vermijden. Deze toolboxfiche kan daartoe bijdragen.

Toolboxfiches zijn documenten bestaande uit maximaal 2 A4-tjes waarop een veiligheids- of milieuonderwerp wordt toegelicht. Het zijn fiches opgesteld door en voor de Go4Circle leden. Het is de bedoeling dat deze fiches de aanzet vormen van een toolboxmeeting: een korte vergadering van de leidinggevende met zijn personeel over dit specifieke veiligheids- of milieuonderwerp.

Op het extranet van Go4Circle vind je intussen meer dan 60 van zulke toolboxfiches terug (NL- en FR-versies). Gebruik ze!

Een recent toegevoegde fiche (Nr.54) gaat over dodehoekongevallen. Zoals recent nog te zien in de VRT uitzending 'mij overkomt het niet', zijn de gevolgen niet alleen voor het slachtoffer en de nabestaanden dramatisch, maar is het ook voor de betrokken chauffeur een lange lijdensweg om zulk ongeval te verwerken.

Een ongeval is gauw gebeurd, maar door het juiste rijgedrag en correct afgestelde spiegels (eventueel speciale camera's) kunnen ongevallen vermeden worden. Spreek erover!