Taxshift van arbeid naar milieubelastende consumptiegoederen goed voor economie en milieu 27-01-2017

Een taxshift van arbeid naar milieubelastende consumptiegoederen is goed voor de economie, de werkgelegenheid én het milieu. Dat staat in een nieuwe studie van de Nederlandse denktank Ex’tax die door de bedrijfsfederatie van de circulaire economie Go4Circle onder de aandacht wordt gebracht. Volgens de studie zorgt een dergelijke taxshift tegen 2020 in de EU voor een stijging van de werkgelegenheid met 2,9%, een groei van het BBP met 2% en een daling van de CO2-uitstoot met 8,2%.

De studie werd uitgevoerd in samenwerking met Deloitte, KPMG Meijburg en PWC. Aan de hand van een uitgebreide analyse van data van de 27 EU-lidstaten werd nagegaan wat de impact zou zijn van een verschuiving van de belastingen op arbeid naar een taxatie van milieubelastende consumptiegoederen en het gebruik van eindige grondstoffen. Daaruit blijkt dat alle landen van de Unie een groei van hun BBP mogen verwachten en een toename van de werkgelegenheid.

In totaal zouden door de taxshift tegen 2020 6,6 miljoen mensen extra aan het werk kunnen. Bovendien zou over de hele EU de CO2-uitstoot dalen met 8,2% en wordt er flink bespaard op grondstoffen: 219 miljard m³ water en 194 miljoen ton olie-equivalent aan energiebronnen.

Volgens Go4Circle betekent dit dat een dergelijke taxshift een haalbare optie is om de internationale duurzaamheidsdoelstellingen te halen en mee kan zorgen voor de noodzakelijke evolutie naar een duurzame, circulaire economie.

 

Het rapport ‘New era. New plan. Europe. A fiscal strategy for an inclusive, circular economy’ is te downloaden op www.neweranewplan.com.

Tags