SUEZ wint Go4Circle Award 2018 voor 'Beste Veiligheidsproject' 25-06-2018

SUEZ kreeg op 21 juni 2018 de Go4Circle Award 2018 voor ‘Beste Veiligheidsproject’ voor haar initiatief om Restricted Areas in te voeren op haar sites. In die zones zijn geen voetgangers welkom en wordt het verkeer beperkt gehouden, om zo het risico op ernstige ongevallen te beperken.

Onze business is niet vrij van risico’s. Naast de vrachtwagens, dagelijks onderweg in het drukke verkeer, zijn er in de sector ook heel wat voertuigen in beweging op de sites van de bedrijven zelf (wielladers, heftrucks, kranen, vrachtwagens, enz.). Rekening houdend met de vele mensen in en rond deze sites verhoogt dit verkeer het risico op dodelijke of zeer ernstige ongevallen.

Om dit risico maximaal te beperken, installeerde SUEZ Restricted Areas. Binnen die Restricted Areas zijn voetgangers niet toegelaten en wordt ook het aantal voertuigen beperkt: van zodra het maximumaantal voertuigen binnen de zone is bereikt, gaat de slagboom aan de ingang niet meer open. Pas wanneer de verantwoordelijke van de zone (Restricted Area-leader) toegang geeft, kun je binnen.

Op die manier draagt SUEZ bij tot meer veiligheid in de afval- en recyclagesector.